АУПДВ и покани за доброволно изпълнение (5 броя)

Начало » Актове на СЕМ » АУПДВ и покани за доброволно изпълнение (5 броя)
17 Януари 2017 Акт за установяване на публично държавно вземанe на "СКАЙ ПЕТРОЛЕУМ" ЕООД
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "ТЕЛЕВИЗИЯ ОКО" ЕООД
Покана за доброволно изпълнение до "ЕМ ДЖИ И З" ЕООД
Покана за доброволно изпълнение до "КОЛОР 2011" ЕООД
Покана за доброволно изпълнение до "МЕГАМИКС" ЕООД


Допълнителни документи
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "СКАЙ ПЕТРОЛЕУМ" ЕООД Акт за установяване на публично държавно вземанe на "ТЕЛЕВИЗИЯ ОКО" ЕООД Покана за доброволно изпълнение до "ЕМ ДЖИ И З" ЕООД Покана за доброволно изпълнение до "КОЛОР 2011" ЕООД Покана за доброволно изпълнение до "МЕГАМИКС" ЕООД