Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-161 от 1 декември 2015 г. за изменение регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Ем.Джи.И.З.” ЕООД.
Решение № РД-05-160 от 24 ноември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио 1” ООД за град Велико Търново.
Решение № РД-05-159 от 24 ноември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Българска Радиокомпания” ООД за град Велико Търново. 
Решение № РД-05-158 от 24 ноември 2015 г. за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Русе от "Делта" ООД на "Кабелна телевизия Делта" ООД.
Решение № РД-05-157 от 24 ноември 2015 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за гр. Русе от "Делта" ООД на "Кабелна телевизия Делта" ООД.
Решение № РД-05-156 от 10 ноември 2015 г. за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Силистра от СД "Менес" на "Радио Веселина" ЕАД.
Решение № РД-05-155 от 10 ноември 2015 г. за отказ за регистрация на "БГ Сат" АД като доставчик на аудио-визуална услуга медийна услуга.
Решение № РД-05-154 от 10 ноември 2015 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за град Силистра, издадена на "Радио Веселина" ЕАД.
Решение № РД-05-153 от 27 октомври 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио Тангра" ЕАД за град Велико Търново.
Решение № РД-05-152 от 27 октомври 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио Тангра" ЕАД за град Русе. 
Решение № РД-05-151 от 27 октомври 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Р-22" ЕООД за град Русе.
Решение № РД-05-150 от 27 октомври 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-149 от 27 октомври 2015 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Глобус България" ЕООД.
Решение № РД-05-148 от 27 отомври 2015 г. за регистация на "Ефишънси фърст медия" ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-147 от 27 октомври 2015 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за гр. Силистра от СД "Менес" на "Радио Веселина" ЕАД.
Решение № РД-05-146 от 20 октомври 2015 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на „Зона груп” ЕООД.
Решение № РД-05-145 от 20 октомври 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на град Велико Търново, издадено на "Р-22" ЕООД.
Решение № РД-05-144 от 20 октомври 2015 г. да изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на град Велико Търново, издадено на "Метрорадио" ЕООД.
Решение № РД-05-143 от 20 октомври 2015 г. за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Враца от "РТВ Вестител - Враца" ЕАД на "Фокус-Нунти" ООД.
Решение № РД-05-142 от 20 октомври 2015 г. за регистрация на "Контент Филм Интернешънъл" ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).