Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-144 от 20 октомври 2015 г. да изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на град Велико Търново, издадено на "Метрорадио" ЕООД.
Решение № РД-05-143 от 20 октомври 2015 г. за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Враца от "РТВ Вестител - Враца" ЕАД на "Фокус-Нунти" ООД.
Решение № РД-05-142 от 20 октомври 2015 г. за регистрация на "Контент Филм Интернешънъл" ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-141 от 20 октомври 2015 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за град Враца от "РТВ Вестител - Враца" ЕАД на "Фокус- Нунти" ООД.
Решение № РД-05-140 от 6 октомври 2015 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-139 от 6 октомври 2015 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Конов 79” ООД.
Решение № РД-05-138 от 6 октомври 2015 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “359 Броудкастинг Медия” ООД.
Решение № РД-05-137 от 6 октомври 2015 г. за заличаване на “Тянков” ООД като доставчик на медийни услуги.
Решение № РД-05-136 от 29 септември 2015 г. за издаване на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за област Кърджали на БНР.
Решение № РД-05-135 от 29 септември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “РТЕ НЕТ” ООД за град Провадия.
Решение № РД-05-134 от 29 септември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Оберон Радио Макс” ЕООД за град Ябланица.
Решение № РД-05-133 от 29 септември 2015 г. за вписване на “Теленет Сървисис” ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-132 от 15 септември 2015 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-131 от 15 септември 2015 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. 
Решение № РД-05-130 от 15 септември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-129 от 15 септември 2015 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за град Банско, издадена на “Радио Веселина” ЕАД.
Решение № РД-05-128 от 15 септември 2015 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Кърджали.
Решение № РД-05-127 от 8 септември 2015 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на “РТЕ НЕТ” ООД.
Решение № РД-05-126 от 8 септември 2015 г. за изменение на регистрацията на “ЕСТЕЙТ ТВ” ЕООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-125 от 8 септември 2015 г. за изменение на регистрацията на “БТВ Медиа Груп” ЕАД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.