Архив актове

Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Покани за доброволно изпълнение (5 броя) - 29.09.2015 г.
Покана за доброволно изпълнение до "ТЕЛЕВИЗИЯ РОДОПИ" ЕООД - 16.09.2015 г.
Покани за доброволно изпълнение (2 броя) - 14.09.2015 г.
Покани за доброволно изпълнение (3 броя) - 11.09.2015 г.
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "ГАЛИС 85" ЕООД - 07.09.2015 г.
Покани за доброволно изпълнение (5 броя) - 07.09.2015 г.
Покана за доброволно изпълнение до "ЕМ СТАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 11.08.2015 г.
Покана за доброволно изпълнение до "РТВ" ЕООД - 11.08.2015 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (6 броя) - 05.08.2015 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (8 броя) - 29.07.2015 г.
Покана за доброволно изпълнение на Наказателно постановление до "БГ САТ" АД - 15.07.2015 г.
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "МИМЮНИ МЕДИА ГРУП" ООД - 15.07.2015 г.
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "ЕМ СТАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 08.07.2015 г.
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "МОНТ 7 ХОЛДИНГ" ООД - 08.07.2015 г.
Акт за установяване на публично държавно вземанe на ЕТ "НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - ФИЛМОВА КЪЩА НИКОЛОВ" - 06.07.2015 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ - 02.07.2015 г. до "ГАЛИС 85" ЕООД
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "РТВ" ЕООД - 29.06.2015 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ - 25.06.2015 г. до СД "Менес"
Уведомления за откриване на административни производства за издаване на АУПДВ (4 броя) - 17.06.2015 г.
Уведомления за откриване на административни производства за издаване на АУПДВ (4 броя) - 11.06.2015 г.