Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Емсием ООД ЕИК 130952003
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ап. 1
Телефон 065992908
е-mail eta@eta.bg; tv0@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул."Васил Левски" № 1,бл."Строител" , вх. А
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление СТЕФАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
Съдружници  МИХАИЛ ВЪТОВ ЙОТОВ,СИМ КАБЕЛ
Лица, упражняващи контрол СИМ КАБЕЛ
  Договори за разпространение на програми
Емсием 2 ООД ЕИК 130994251
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 065992908
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА
Съдружници  МИХАИЛ ВЪТОВ ЙОТОВ,СИМ КАБЕЛ
Лица, упражняващи контрол СИМ КАБЕЛ
  Договори за разпространение на програми
Ен Би Ай Системи ООД - Недействаща ЕИК 117112987
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7002, Област Русе, гр.Русе, ул. Зайчар № 21
Телефон 082 / 823690
е-mail office@nbis.net
Адрес за кореспонденция Област Русе, гр.Русе, ул. Зайчар № 21
Лице за контакт Николай Иванов Башев
Органи на управление Николай Иванов Башев - Едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Еском ( Хасково ) ООД ЕИК 040433493
Държава България
Адрес на управление гр. Хасково 6300, ул. Епископ Софроний № 12
Телефон 038/665 129; 510200
е-mail sheni@escom.bg
Уеб сайт http://escom.bg
Адрес за кореспонденция гр. Хасково 6300, ул. Епископ Софроний № 12
Лице за контакт Росен Пеянков Пеянков
Органи на управление Цветан Каменов Рачев, Шени Арам Делчева и Росен Пеянков Пеянков - управители /заедно и поотделно/
Съдружници  Цветан Каменов Рачев, Шени Арам Делчева и Росен Пеянков Пеянков.
  Договори за разпространение на програми
Естел 2003 ООД ЕИК 131275807
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92908
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА
  Договори за разпространение на програми
Ета Бг ООД - Недействаща ЕИК 131241370
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 92908
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2, ап. 19
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ
Съдружници  МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ,МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА
  Договори за разпространение на програми
Ета Глава ЕООД ЕИК 201804547
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20, ет 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
Ета Горни Дъбник ЕООД ЕИК 201804401
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева- Атанасова Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
Ета Горник ЕООД ЕИК 201804326
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул.'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
Ета Дерманци 1 ЕООД ЕИК 201804694
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
Ета Долни Луковит 2 ЕООД ЕИК 201804091
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райчо Алексиев' № 20
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
Ета Искър 1 ЕООД ЕИК 201804084
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20, ет. 2
Телефон 0659 92625
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева - Атанасова Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
Ета Нет ООД - Предстояща дейност ЕИК 131241363
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, район красно село, ул."20-ти април" № 6, ет1,ап.1
Телефон 0888 949617
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ж.к."Строител", ул."Васил Левски" № 1,вх.1,ет.1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Стефан Иванов Терзийски
Съдружници  Мариана Венелинова Желева -Атанасова, Мариан Антонов Атанасов,Стефан Иванов Терзийски.
  Договори за разпространение на програми
Ета Нет 1 ЕООД ЕИК 201804732
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова Мариан Антонов Атанасов - заедно и поотделно.
  Договори за разпространение на програми
Ета Нет 2 ЕООД ЕИК 201805460
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райчо Алексиев' № 20
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски ' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми