Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
ЕТА-Желева ЕООД ЕИК 203271507
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев No 20
Адрес за кореспонденция гр. София 1113,
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева 
Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
Етропол Кабел Къмпани ООД - Не предоставила информация ЕИК 13055866 3
Държава България
Адрес на управление Етрополе 2180, бул. "Руски" No 65А, ет. 2, ап. 3
Лице за контакт Бойко Христов Ботев
Органи на управление Бойко Христов Ботев -управител
Съдружници  Бойко Христов Ботев , Димитър Петров Балов
  Договори за разпространение на програми
Еър лан ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 201196575
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ул."Хемус" No 51, вх. А, ет. 1, ап. 2
Телефон 0888 343087
е-mail eko_stroi@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1407, ул. "Голо Бърдо" № 26, вх. В, ет. 5, ап. 56
Лице за контакт Александър Павлов Спасов
Органи на управление Александър Павлов Спасов - управител
Едноличен собственик на капитала  Александър Павлов Спасов - Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
ЕЪРУАН ООД - Не предоставила информация ЕИК 123761706
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. "Гладстон" №57,вх.В,ет.1,ап.51
Телефон 0886 671874
е-mail airwan_kz@abv.bg
Лице за контакт Красимир Тошев Дончев
Органи на управление Красимир Тошев Дончев, Пламен Великов Митев,Иванка Илиева Драгиева -управители
Съдружници  Красимир Тошев Дончев, Пламен Великов Митев,Иванка Илиева Драгиева.
  Договори за разпространение на програми
ЖИА-72 ЕООД - Недействаща ЕИК 128057257
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул. 'Крали Марко' № 72
Телефон 046/ 663366
е-mail nikolov_sv@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. 'Крали Марко' № 72
Лице за контакт ЖИВКО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
Органи на управление ЖИВКО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ - едноличен собственик и управител
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Жостов - Васил Жостов ЕИК 101629068
Държава България
Адрес на управление Петрово 2815, ул. Двадесет и първа № 16
Телефон 074322/ 235
е-mail vjostov@gmail.com
Адрес за кореспонденция Петрово 2815, ул. Двадесет и първа № 16
Лице за контакт Васил Любомиров Жостов
Органи на управление Васил Любомиров Жостов
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Зенаев - Фатме Молаали - Недействаща ЕИК 101656542
Държава България
Адрес на управление Господинци 2914, с. Господинци
Органи на управление Фатме Елмаз Молаали
  Договори за разпространение на програми
Зоната - Свищов ЕООД ЕИК 201209325
Държава България
Адрес на управление гр. Свищов 5250, ул. Хемус 2, вх. А, ап.2, ет.1
Телефон 0631/6-44-22;0700 20220
е-mail www.thezone.bg
Адрес за кореспонденция гр. Свищов 5250, ул."Цанко Церковски" № 24
Органи на управление Михалка Димитрова Христова -управител.
Едноличен собственик на капитала  Михалка Димитрова Христова-Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
И Кънект ООД - Недействаща ЕИК 112547925
Държава България
Адрес на управление гр. Пазарджик 4400, ул."Константин Величков" №20,ет.2
Телефон 034 448330
е-mail office@iconnect.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пазарджик, ул. "Цар Шишман" № 7А, магазин № 7
Лице за контакт Стойко Христосков Нейчев
Органи на управление Стойко Христосков Нейчев -управител
Съдружници  Стойко Христосков Нейчев, 2500 лв.Димитър Йорданов Катранков, 2500 лв.Иван Желязков Иванов, 300 лв.КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД, ЕИК/ПИК 102151443, държава: БЪЛГАРИЯ, 4910 лв.
  Договори за разпространение на програми
Ив-Трейд 2005 ЕООД - Недействаща ЕИК 121602406
Държава България
Адрес на управление гр. София 1404, ул. Костенски водопад № 5А
Органи на управление Иван Димитров Симеонов - управител
Едноличен собственик на капитала  Иван Димитров Симеонов - едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Иван Парасков - Дети - Недействаща ЕИК 101140814
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, кв.Еленово, бл.36, вх.Б, ет.7, ап.21
Телефон 073/ 43813
Лице за контакт Иван Петров Парасков
Органи на управление Иван Петров Парасков
  Договори за разпространение на програми
Ивоком ООД ЕИК 131082085
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. 'Разсадника', бл. 24, вх. А, партер
Телефон 02/ 9200210
е-mail www.pla_peykov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1379, ж.к. 'Сердика', бл. 16А, 5-то магазинно помещение
Лице за контакт Пламен Пейков Колев
Органи на управление ПЛАМЕН ПЕЙКОВ КОЛЕВ- Управител
Съдружници  ПЛАМЕН ПЕЙКОВ КОЛЕВ, БОРИС ДИМИТРОВ ДОЙЧИНОВ, ИВАЙЛО ДРАГАНОВ МИКОВ, КРУМ НИКОЛОВ ХАДЖИЯНЕВ
  Договори за разпространение на програми
Изгрев-99 ООД - Недействаща ЕИК 101503614
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2800, ул. "Драгоман"' № 182
Телефон 0899 173030
е-mail toniivanova@hotmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, ул. 'Хан Крум' № 12
Лице за контакт ЕМИЛИЯ ИВАНОВА МАВРУЗОВА
Органи на управление Валери Огнянов Димитров - Управител.
Съдружници  Валери Огнянов Димитров -Едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Източна Телекомуникационна Компания АД - Недействаща ЕИК 131097411
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. Лилия № 20
е-mail ystaykova@etcc.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1113, бул. Цариградско шосе № 105, Комплекс Лиди Р
Лице за контакт Янита Гочева Стайкова
Органи на управление Управител-Пламен Борисов Балев .
Акционери  Съвет на директорите:Пламен Борисов Балев, Емил Иванов Иванов, Николай Димчев Ѝорданов.
  Договори за разпространение на програми
Източни Родопи ООД ЕИК 108572602
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, кв. Гледка, ул. Стоян Терзиев № 1
Телефон 0899866000; 0391/ 89000
факс 0391/ 89000
е-mail chimbul@abv.bg; iztochi_rodopi@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Кърджали 6600, кв. Гледка, ул. Стоян Терзиев № 1
Лице за контакт Господин Георгиев Господинов
Органи на управление Господин Георгиев Господинов -управител
Съдружници  Невена Боянова Крачолова и Георги Господинов Илиев
  Договори за разпространение на програми