Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Ета Реселец ЕООД ЕИК 201804952
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева Мариан Антонов Атанасов-управители
  Договори за разпространение на програми
Ета Рупци ЕООД ЕИК 201804910
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
Ета Чомаковци ЕООД ЕИК 201804796
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
ЕТА-Желева ЕООД ЕИК 203271507
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев No 20
Адрес за кореспонденция гр. София 1113,
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева 
Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
Етропол Кабел Къмпани ООД - Не предоставила информация ЕИК 13055866 3
Държава България
Адрес на управление Етрополе 2180, бул. "Руски" No 65А, ет. 2, ап. 3
Лице за контакт Бойко Христов Ботев
Органи на управление Бойко Христов Ботев -управител
Съдружници  Бойко Христов Ботев , Димитър Петров Балов
  Договори за разпространение на програми
Еър лан ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 201196575
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ул."Хемус" No 51, вх. А, ет. 1, ап. 2
Телефон 0888 343087
е-mail eko_stroi@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1407, ул. "Голо Бърдо" № 26, вх. В, ет. 5, ап. 56
Лице за контакт Александър Павлов Спасов
Органи на управление Александър Павлов Спасов - управител
Едноличен собственик на капитала  Александър Павлов Спасов - Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
ЕЪРУАН ООД - Не предоставила информация ЕИК 123761706
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. "Гладстон" №57,вх.В,ет.1,ап.51
Телефон 0886 671874
е-mail airwan_kz@abv.bg
Лице за контакт Красимир Тошев Дончев
Органи на управление Красимир Тошев Дончев, Пламен Великов Митев,Иванка Илиева Драгиева -управители
Съдружници  Красимир Тошев Дончев, Пламен Великов Митев,Иванка Илиева Драгиева.
  Договори за разпространение на програми
ЖИА-72 ЕООД - Недействаща ЕИК 128057257
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул. 'Крали Марко' № 72
Телефон 046/ 663366
е-mail nikolov_sv@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. 'Крали Марко' № 72
Лице за контакт ЖИВКО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
Органи на управление ЖИВКО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ - едноличен собственик и управител
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Жостов - Васил Жостов ЕИК 101629068
Държава България
Адрес на управление Петрово 2815, ул. Двадесет и първа № 16
Телефон 074322/ 235
е-mail vjostov@gmail.com
Адрес за кореспонденция Петрово 2815, ул. Двадесет и първа № 16
Лице за контакт Васил Любомиров Жостов
Органи на управление Васил Любомиров Жостов
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Зенаев - Фатме Молаали - Недействаща ЕИК 101656542
Държава България
Адрес на управление Господинци 2914, с. Господинци
Органи на управление Фатме Елмаз Молаали
  Договори за разпространение на програми
Зоната - Свищов ЕООД ЕИК 201209325
Държава България
Адрес на управление гр. Свищов 5250, ул. Хемус 2, вх. А, ап.2, ет.1
Телефон 0631/6-44-22;0700 20220
е-mail www.thezone.bg
Адрес за кореспонденция гр. Свищов 5250, ул."Цанко Церковски" № 24
Органи на управление Михалка Димитрова Христова -управител.
Едноличен собственик на капитала  Михалка Димитрова Христова-Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
И Кънект ООД - Недействаща ЕИК 112547925
Държава България
Адрес на управление гр. Пазарджик 4400, ул."Константин Величков" №20,ет.2
Телефон 034 448330
е-mail office@iconnect.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пазарджик, ул. "Цар Шишман" № 7А, магазин № 7
Лице за контакт Стойко Христосков Нейчев
Органи на управление Стойко Христосков Нейчев -управител
Съдружници  Стойко Христосков Нейчев, 2500 лв.Димитър Йорданов Катранков, 2500 лв.Иван Желязков Иванов, 300 лв.КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД, ЕИК/ПИК 102151443, държава: БЪЛГАРИЯ, 4910 лв.
  Договори за разпространение на програми
Ив-Трейд 2005 ЕООД - Недействаща ЕИК 121602406
Държава България
Адрес на управление гр. София 1404, ул. Костенски водопад № 5А
Органи на управление Иван Димитров Симеонов - управител
Едноличен собственик на капитала  Иван Димитров Симеонов - едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Иван Парасков - Дети - Недействаща ЕИК 101140814
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, кв.Еленово, бл.36, вх.Б, ет.7, ап.21
Телефон 073/ 43813
Лице за контакт Иван Петров Парасков
Органи на управление Иван Петров Парасков
  Договори за разпространение на програми
Ивоком ООД ЕИК 131082085
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. 'Разсадника', бл. 24, вх. А, партер
Телефон 02/ 9200210
е-mail www.pla_peykov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1379, ж.к. 'Сердика', бл. 16А, 5-то магазинно помещение
Лице за контакт Пламен Пейков Колев
Органи на управление ПЛАМЕН ПЕЙКОВ КОЛЕВ- Управител
Съдружници  ПЛАМЕН ПЕЙКОВ КОЛЕВ, БОРИС ДИМИТРОВ ДОЙЧИНОВ, ИВАЙЛО ДРАГАНОВ МИКОВ, КРУМ НИКОЛОВ ХАДЖИЯНЕВ
  Договори за разпространение на програми