Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
И Кънект ООД - Не предоставила информация ЕИК 112547925
Държава България
Адрес на управление гр. Пазарджик 4400, ул."Константин Величков" №20,ет.2
Телефон 034 448330
е-mail office@iconnect.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пазарджик, ул. "Цар Шишман" № 7А, магазин № 7
Лице за контакт Стойко Христосков Нейчев
Органи на управление Стойко Христосков Нейчев -управител
Съдружници  Стойко Христосков Нейчев, 2500 лв.Димитър Йорданов Катранков, 2500 лв.Иван Желязков Иванов, 300 лв.КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД, ЕИК/ПИК 102151443, държава: БЪЛГАРИЯ, 4910 лв.
  Договори за разпространение на програми
Ив-Трейд 2005 ЕООД - Недействаща ЕИК 121602406
Държава България
Адрес на управление гр. София 1404, ул. Костенски водопад № 5А
Органи на управление Иван Димитров Симеонов - управител
Едноличен собственик на капитала  Иван Димитров Симеонов - едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Иван Парасков - Дети - Недействаща ЕИК 101140814
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, кв.Еленово, бл.36, вх.Б, ет.7, ап.21
Телефон 073/ 43813
Лице за контакт Иван Петров Парасков
Органи на управление Иван Петров Парасков
  Договори за разпространение на програми
Ивоком ООД ЕИК 131082085
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. 'Разсадника', бл. 24, вх. А, партер
Телефон 02/ 9200210
е-mail www.pla_peykov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1379, ж.к. 'Сердика', бл. 16А, 5-то магазинно помещение
Лице за контакт Пламен Пейков Колев
Органи на управление ПЛАМЕН ПЕЙКОВ КОЛЕВ- Управител
Съдружници  ПЛАМЕН ПЕЙКОВ КОЛЕВ, БОРИС ДИМИТРОВ ДОЙЧИНОВ, ИВАЙЛО ДРАГАНОВ МИКОВ, КРУМ НИКОЛОВ ХАДЖИЯНЕВ
  Договори за разпространение на програми
Изгрев-99 ООД - Недействаща ЕИК 101503614
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2800, ул. "Драгоман"' № 182
Телефон 0899 173030
е-mail toniivanova@hotmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, ул. 'Хан Крум' № 12
Лице за контакт ЕМИЛИЯ ИВАНОВА МАВРУЗОВА
Органи на управление Валери Огнянов Димитров - Управител.
Съдружници  Валери Огнянов Димитров -Едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Източна Телекомуникационна Компания АД - Недействаща ЕИК 131097411
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. Лилия № 20
е-mail ystaykova@etcc.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1113, бул. Цариградско шосе № 105, Комплекс Лиди Р
Лице за контакт Янита Гочева Стайкова
Органи на управление Пламен Борисов Балев -управител
Акционери  Съвет на директорите:Пламен Борисов Балев, Емил Иванов Иванов, Николай Димчев Ѝорданов.
  Договори за разпространение на програми
Източни Родопи ООД ЕИК 108572602
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, кв. Гледка, ул. Стоян Терзиев № 1
Телефон 0899866000; 0391/ 89000
факс 0391/ 89000
е-mail chimbul@abv.bg; iztochi_rodopi@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Кърджали 6600, кв. Гледка, ул. Стоян Терзиев № 1
Лице за контакт Господин Георгиев Господинов
Органи на управление Управител - Господин Георгиев Господинов 
Съдружници  Невена Боянова Крачолова и Георги Господинов Илиев
  Договори за разпространение на програми
Източноевропейски комуникации ЕООД - Недействаща ЕИК 130116410
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ул. Неофит Рилски 23, ет.1
е-mail eecom@techno-link.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1309, ж.к. Илинден, бл. 119, вх. В, ет. 10, ап. 146
Лице за контакт Катя Петрова Симова
Органи на управление Стюарт Б. Нюман - управител
Едноличен собственик на капитала  Адванст Телекомюникейшънс /САЩ/
  Договори за разпространение на програми
Иком Сървиз АД - Не предоставила информация ЕИК 131203779
Държава България
Адрес на управление гр. София 1715, ж.к. София парк, бл.16 Б, ет.1, ап.2
Телефон 062/ 628012; 02/ 9880571
факс 02/ 9880572
е-mail pangelova@cablebg.net; ivelina@ekcarevec.com
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, пл. 'Майка България' № 2, ет. 2
Лице за контакт Ивелина Асенова Данаилова
Органи на управление Представител - Кирил Георгиев Георгиев
Акционери  Съвет на директорите: Кирил Георгиев Георгиев, Петьо Петров Стайков, Красимир Николов Йорданов.
  Договори за разпространение на програми
Ин - Ком 1 ЕООД - Недействаща ЕИК 202404602
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул.'Райно Попович' № 20, ет.1, ап.3
Телефон 0889864797
е-mail nikolai_iliev@abv.bg
Лице за контакт Николай Цанков Илиев
Органи на управление Николай Цанков Илиев
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Ина-88 - Юлиян Йорданов ЕИК 000000001
Държава България
Адрес на управление Тетово 7340, ул. 'Александър Стамболийски' № 31
Телефон 0887174841
Адрес за кореспонденция Тетово 7340, ул. 'Ал. Стамболийски' № 31
Лице за контакт Юлиян Иванов Йорданов
Органи на управление Юлиян Иванов Йорданов
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Интер-Рен-Росен Чеперков - Недействаща ЕИК 123036394
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. “Антон Страшимиров” № 20, ет. 2, ап. 5
Телефон 0431/ 26908; 0898478637
е-mail iva6872@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Казанлък 6100, ул. “Антон Страшимиров” № 20, ет. 2, ап. 5
Лице за контакт Александър Георгиев Даскалов
Органи на управление РОСЕН ДИМИТРОВ ЧЕПЕРКОВ
  Договори за разпространение на програми
Интервижън 2010 ЕООД ЕИК 201199557
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. ' Цар Асен ' № 18
Телефон 0894 390186:0879823730
е-mail iintervisioneood@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. Коево № 3 - партер
Лице за контакт Здравко Андонов Янакиев
Органи на управление Здравко Андонов Янакиев
  Договори за разпространение на програми
Интерком-Самуил ООД ЕИК 200184399
Държава България
Адрес на управление гр. Разград 7200, ж.к. "Орел", бл.19,вх.В,ап.16
Телефон 0899840794
е-mail alinas62@abv.bg
Адрес за кореспонденция Острово 7326, ул. Чайка № 18
Органи на управление Али Хюсеин Нас, Хюсеин Хасанов Ахмедов - управители
Съдружници  Али Хюсеин Нас, Хюсеин Хасанов Ахмедов .
  Договори за разпространение на програми
Интернет груп ООД ЕИК 123050697
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. ' Св. Княз Борис I' № 93, ет. 15
Телефон 042 919290;0886730833
е-mail g.bekiarova@szinetg.bg
Уеб сайт http://www.inetg.bg
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора 6000, ул."Св. Княз Борис I"№ 93, ет.7, офис 4
Лице за контакт Гергана Славова Бекярова-Тенева
Органи на управление Гергана Славова Бекярова-Тенева - управител.
Съдружници  "Виктория Брод Нетуъркс" ЕООД -Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми