Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Изгрев-99 ООД - Недействаща ЕИК 101503614
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2800, ул. "Драгоман"' № 182
Телефон 0899 173030
е-mail toniivanova@hotmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, ул. 'Хан Крум' № 12
Лице за контакт ЕМИЛИЯ ИВАНОВА МАВРУЗОВА
Органи на управление Валери Огнянов Димитров - Управител.
Съдружници  Валери Огнянов Димитров -Едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Източни Родопи ООД ЕИК 108572602
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, кв. Гледка, ул. Стоян Терзиев № 1
Телефон 0899866000; 0391/ 89000
факс 0391/ 89000
е-mail chimbul@abv.bg; iztochi_rodopi@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Кърджали 6600, кв. Гледка, ул. Стоян Терзиев № 1
Лице за контакт Господин Георгиев Господинов
Органи на управление Господин Георгиев Господинов -управител
Съдружници  Невена Боянова Крачолова и Георги Господинов Илиев
  Договори за разпространение на програми
Източноевропейски комуникации ЕООД - Недействаща ЕИК 130116410
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ул. Неофит Рилски 23, ет.1
е-mail eecom@techno-link.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1309, ж.к. Илинден, бл. 119, вх. В, ет. 10, ап. 146
Лице за контакт Катя Петрова Симова
Органи на управление Стюарт Б. Нюман - управител
Едноличен собственик на капитала  Адванст Телекомюникейшънс /САЩ/
  Договори за разпространение на програми
Иком Сървиз АД - Не предоставила информация ЕИК 131203779
Държава България
Адрес на управление гр. София 1715, ж.к. София парк, бл.16 Б, ет.1, ап.2
Телефон 062/ 628012; 02/ 9880571
факс 02/ 9880572
е-mail pangelova@cablebg.net; ivelina@ekcarevec.com
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, пл. 'Майка България' № 2, ет. 2
Лице за контакт Ивелина Асенова Данаилова
Органи на управление Представител - Кирил Георгиев Георгиев
Акционери  Съвет на директорите: Кирил Георгиев Георгиев, Петьо Петров Стайков, Красимир Николов Йорданов.
  Договори за разпространение на програми
Ин - Ком 1 ЕООД - Недействаща ЕИК 202404602
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул.'Райно Попович' № 20, ет.1, ап.3
Телефон 0889864797
е-mail nikolai_iliev@abv.bg
Лице за контакт Николай Цанков Илиев
Органи на управление Николай Цанков Илиев
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Ина-88 - Юлиян Йорданов ЕИК 000000001
Държава България
Адрес на управление Тетово 7340, ул. 'Александър Стамболийски' № 31
Телефон 0887174841
Адрес за кореспонденция Тетово 7340, ул. 'Ал. Стамболийски' № 31
Лице за контакт Юлиян Иванов Йорданов
Органи на управление Юлиян Иванов Йорданов
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Интер-Рен-Росен Чеперков - Недействаща ЕИК 123036394
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. “Антон Страшимиров” № 20, ет. 2, ап. 5
Телефон 0431/ 26908; 0898478637
е-mail iva6872@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Казанлък 6100, ул. “Антон Страшимиров” № 20, ет. 2, ап. 5
Лице за контакт Александър Георгиев Даскалов
Органи на управление РОСЕН ДИМИТРОВ ЧЕПЕРКОВ
  Договори за разпространение на програми
Интервижън 2010 ЕООД ЕИК 201199557
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. ' Цар Асен ' № 18
Телефон 0894 390186:0879823730
е-mail iintervisioneood@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. Коево № 3 - партер
Лице за контакт Здравко Андонов Янакиев
Органи на управление Здравко Андонов Янакиев
  Договори за разпространение на програми
Интерком-Самуил ООД ЕИК 200184399
Държава България
Адрес на управление гр. Разград 7200, ж.к. "Орел", бл.19,вх.В,ап.16
Телефон 0899840794
е-mail alinas62@abv.bg
Адрес за кореспонденция Острово 7326, ул. Чайка № 18
Органи на управление Али Хюсеин Нас, Хюсеин Хасанов Ахмедов - управители
Съдружници  Али Хюсеин Нас, Хюсеин Хасанов Ахмедов .
  Договори за разпространение на програми
Интернет груп ООД ЕИК 123050697
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. ' Св. Княз Борис I' № 93, ет. 15
Телефон 042 919290;0886730833
е-mail g.bekiarova@szinetg.bg
Уеб сайт http://www.inetg.bg
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора 6000, ул."Св. Княз Борис I"№ 93, ет.7, офис 4
Лице за контакт Гергана Славова Бекярова-Тенева
Органи на управление Гергана Славова Бекярова-Тенева - управител.
Съдружници  "Виктория Брод Нетуъркс" ЕООД -Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Интернет Сървис ООД - Не предоставила информация ЕИК 127041015
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, бул. "Плиска" No 36
Телефон 0888 818191; 054 919191
е-mail office@iservice.bg
Органи на управление Кирил Божков Стоянов и Ивайло Стоянов Иванов - управители
Съдружници  Кирил Божков Стоянов, "Рутелсат"ООД,ЕИК 127066488
  Договори за разпространение на програми
Интерсат ООД ЕИК 816093327
Държава България
Адрес на управление Мездра 3100, бул. 'Георги Димитров' № 21, ет. 1, ап. 3
Телефон 0910/ 93302
е-mail mzmiro@abv.bg
Адрес за кореспонденция Мездра 3100, бул. 'Георги Димитров' № 21, ет. 1, ап. 3
Лице за контакт Мирослав Симеонов Захариев
Органи на управление Мирослав Симеонов Захариев - управител
Съдружници  Мирослав Симеонов Захариев - 8 дяла, Тихомир Георгиев Илчев - 3 дяла, Нина Емилова Захариева - 3 дяла, Здравко Любенов Михайлов - 5 дяла, Тодор Василев Тодоров - 3 дяла, Цветомила Петрова Михайлова - 21 дяла, Румен Любомиров Бонев - 7 дяла
  Договори за разпространение на програми
К И Г Унисат-Тв ООД ЕИК 123022262
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6010, кв. 'Казански', бл. 16, вх. Д, ет. 7, ап. 140
Телефон 0899112952
е-mail info@unisat.tv
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора 6010, кв. “Казански”, бл. 16, вх. Д, ап. 140
Лице за контакт Господин Атанасов Желев
Органи на управление ГОСПОДИН АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ, ДИНЬО КОЙЧЕВ ОРОЗОВ
Съдружници  ДИНЬО КОЙЧЕВ ОРОЗОВ, ГОСПОДИН АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ
  Договори за разпространение на програми
К.Б.А. Имоти ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 202856205
Държава България
Адрес на управление гр. София 1619, кв. "Карпузица", бул. "Цар Борис ІІІ" № 262
Лице за контакт Сашка Иванова Сарийска
Органи на управление Сашка Иванова Сарийска -Ангелова
Едноличен собственик на капитала  Фондация "Фамилен фонд Ангелови" ЕИК 176511557 -Едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Кабел Сат - Запад ООД ЕИК 101140198
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул.Владо Черноземски № 26
Телефон 073/ 832271
е-mail ultranet@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул. Владо Черноземски № 26
Лице за контакт Вилимир Вълчев Алтънов
Органи на управление Управители - Иван Владимиров Коцелов, Марин Янков Чукарски и Вилимир Вълчев Алтънов, заедно и поотделно 
Съдружници  Иван Владимиров Коцелов, Марин Янков Чукарски и Вилимир Вълчев Алтънов 
  Договори за разпространение на програми