Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Интернет Сървис ООД - Не предоставила информация ЕИК 127041015
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, бул. "Плиска" No 36
Телефон 0888 818191; 054 919191
е-mail office@iservice.bg
Органи на управление Кирил Божков Стоянов и Ивайло Стоянов Иванов - управители
Съдружници  Кирил Божков Стоянов, "Рутелсат"ООД,ЕИК 127066488
  Договори за разпространение на програми
Интерсат ООД ЕИК 816093327
Държава България
Адрес на управление Мездра 3100, бул. 'Георги Димитров' № 21, ет. 1, ап. 3
Телефон 0910/ 93302
е-mail mzmiro@abv.bg
Адрес за кореспонденция Мездра 3100, бул. 'Георги Димитров' № 21, ет. 1, ап. 3
Лице за контакт Мирослав Симеонов Захариев
Органи на управление Мирослав Симеонов Захариев - управител
Съдружници  Мирослав Симеонов Захариев - 8 дяла, Тихомир Георгиев Илчев - 3 дяла, Нина Емилова Захариева - 3 дяла, Здравко Любенов Михайлов - 5 дяла, Тодор Василев Тодоров - 3 дяла, Цветомила Петрова Михайлова - 21 дяла, Румен Любомиров Бонев - 7 дяла
  Договори за разпространение на програми
К И Г Унисат-Тв ООД ЕИК 123022262
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6010, кв. 'Казански', бл. 16, вх. Д, ет. 7, ап. 140
Телефон 0899112952
е-mail info@unisat.tv
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора 6010, кв. “Казански”, бл. 16, вх. Д, ап. 140
Лице за контакт Господин Атанасов Желев
Органи на управление ГОСПОДИН АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ, ДИНЬО КОЙЧЕВ ОРОЗОВ
Съдружници  ДИНЬО КОЙЧЕВ ОРОЗОВ, ГОСПОДИН АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ
  Договори за разпространение на програми
К.Б.А. Имоти ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 202856205
Държава България
Адрес на управление гр. София 1619, кв. "Карпузица", бул. "Цар Борис ІІІ" № 262
Лице за контакт Сашка Иванова Сарийска
Органи на управление Сашка Иванова Сарийска -Ангелова
Едноличен собственик на капитала  Фондация "Фамилен фонд Ангелови" ЕИК 176511557 -Едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Кабел Сат - Запад ООД ЕИК 101140198
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул.Владо Черноземски № 26
Телефон 073/ 832271
е-mail ultranet@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул. Владо Черноземски № 26
Лице за контакт Вилимир Вълчев Алтънов
Органи на управление Управители - Иван Владимиров Коцелов, Марин Янков Чукарски и Вилимир Вълчев Алтънов, заедно и поотделно 
Съдружници  Иван Владимиров Коцелов, Марин Янков Чукарски и Вилимир Вълчев Алтънов 
  Договори за разпространение на програми
Кабел ТВ Проект ООД - Не предоставила информация ЕИК 130330026
Държава България
Адрес на управление гр. София 1172, ж.к. "Дианабад", бл. 30, вх. А, ет. 8, ап. 15
Телефон 888501819;02 8864197
е-mail georgiev@ctvp.net
Лице за контакт Невен Георгиев Георгиев
Органи на управление Невен Георгиев Георгиев - управител
Съдружници  Невен Георгиев Георгиев , Георги Иванов Чамов.
  Договори за разпространение на програми
Кабелком 2002 ООД ЕИК 131002598
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 7124; 0659 92908
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Мариана Венелинова Желева-Атанасова - управител.
Съдружници  Пламен Петров Петров, Мариана Венелинова Желева.
  Договори за разпространение на програми
Кабелком 2003 ООД ЕИК 131002616
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92908
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Мариана Венелинова Желева-Атанасова - управител
Съдружници  Мариана Венелинова Желева-Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.
  Договори за разпространение на програми
Кабелна Телевизия Делта ООД ЕИК 117076007
Държава България
Адрес на управление гр. София 1729, ж.к. Младост 1А, бл.513,вх.4,ет.6, ап.97
Телефон 082/ 872872
е-mail deltatv@acvilon.com; relix@mail.bg
Уеб сайт http://www.deltacatv.com
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Управители - Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов (заедно и поотделно).
Съдружници  Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов.
  Договори за разпространение на програми
Кабелнет (Русе) ООД ЕИК 117624667
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7020, ул. 'Мадарски конник' № 4, вх. Д, ет. 6, ап. 11
Телефон 0889000150; 082 / 824421
е-mail atanasov@cablenet.bg; cablenet@abv.bg
Уеб сайт http://www.cablenet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7020, ул. 'Мадарски конник' № 4, вх. Д, ет. 6, ап. 11
Лице за контакт Людмил Любенов Атанасов
Органи на управление Людмил Любенов Атанасов - управител
Съдружници  Емил Ангелов Eнчев, Людмил Любенов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
Каварна Сат ООД ЕИК 124621041
Държава България
Адрес на управление Каварна 9650, ул. Георги Кирков № 3Б
Телефон 0570/ 861 66
е-mail kavarnasat abv.bg
Адрес за кореспонденция Каварна 9650, ул. Георги Кирков № 3Б
Лице за контакт Орхан Велиев Алиев
Органи на управление Управител - Орхан Велиев Алиев 
Съдружници  Орхан Велиев Алиев и Светлозар Ангелов Данев 
  Договори за разпространение на програми
Кария ТВ ООД ЕИК 124539007
Държава България
Адрес на управление Шабла 9680, ул. 'Равно поле' № 34
Телефон 0570/ 82055; 0888771471
е-mail kariatv@abv.bg
Адрес за кореспонденция Шабла 9680, ул. 'Равно поле' № 34
Лице за контакт Светлозар Ангелов Данев
Органи на управление Светлозар Ангелов Данев - управител
Съдружници  Ошнут Велиев Алиев, Орхан Велиев Алиев, Светлозар Ангелов Данев, Димитър Николов Иванов
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Касат - Стоян Кабашки-Бисер Димитров ЕИК 201751258
Държава България
Адрес на управление Съединение 4190, ул. 'Шести Септември' № 15
Телефон 0318/ 23252; 0878 788800
е-mail kasat@mail.bg
Адрес за кореспонденция Съединение 4190, ул. 'Шести Септември' № 15
Лице за контакт Бисер Димитров
Органи на управление Бисер Георгиев Димитров
  Договори за разпространение на програми
Кброд.нет ООД ЕИК 131048332
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. 'Обединена' № 78 А
е-mail sales@kbrod.net
Адрес за кореспонденция Костинброд 2230, ул. 'Г. С. Раковски' № 4
Лице за контакт Преслав Емилов Максимов
Органи на управление Преслав Емилов Максимов
Съдружници  Преслав Емилов Максимов, Владко Иванов Василев.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Квант - Росен Коев - Недействаща ЕИК 107041876
Държава България
Адрес на управление Плачковци 5360, кв. "Късовци"
Телефон 06778/ 2795; 0887501691
е-mail rosenkoev@yahoo.com
Адрес за кореспонденция Плачковци 5360, кв. "Късовци
Лице за контакт Росен Иванов Коев
Органи на управление Росен Иванов Коев
  Договори за разпространение на програми