Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
БГ Телеком ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 203773709
Държава България
Адрес на управление гр. София 1013, ул. "Боряна" № 26, ет. 5, ап. 30
Телефон 0877529352;052 647254
е-mail viktoriousi@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9008, ж.к. "Погреби", ул. "Веслец" № 37
Лице за контакт Виктор Иванов Иванов
Органи на управление Виктор Иванов Иванов - управител
Едноличен собственик на капитала  Виктор Иванов Иванов -Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
БГЛАН ООД - Недействаща ЕИК 131239088
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул."Одрин" № 101, ет.Партер дясно
Телефон 02 9312479
е-mail crc@bglan.net
Лице за контакт Нина Шикренова
Органи на управление Управител - ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТАНЧЕВ.
Съдружници  ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТАНЧЕВ, ГАЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА.
  Договори за разпространение на програми
БДИН БГ КОМ ООД ЕИК 203368746
Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, ул."Найчо Цанов" № 2 А
Телефон 0897 986031
е-mail petrov.plamen@gmail.com
Лице за контакт Пламен Ангелов Петров
Органи на управление Управители- Виктор Велков Викьов , Мартин Николов Дончев- заедно и поотделно.
Съдружници  ЕМИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ, 1350 лв.,ВИКТОР ВЕЛКОВ ВИКЬОВ, 1110 лв.,МАРТИН НИКОЛОВ ДОНЧЕВ, 1240 лв.,БОЖИДАР МЕТОДИЕВ ПАРДОНОВ, 900 лв.,ПЕПИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, 990 лв.,ИЛИЯН ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ, 1230 лв.,ПЛАМЕН ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ, 1230 лв.,СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ КИРИЛОВ, 1450 лв.,
СТАНИСЛАВ БОЖИДАРОВ ПАРДОНОВ, 350 лв.,ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ, 150 лв.

  Договори за разпространение на програми
Бергон ЕООД - Недействаща ЕИК 124116295
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. 'Хан Тервел ' № 196, ап.10
Телефон 0887604032
е-mail petkov@abv.net
Уеб сайт http://bergon.net
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, пл. 'Свобода' № 8
Лице за контакт Петко Тодоров Петков
Органи на управление Драгомир Симеонов Маринов
Едноличен собственик на капитала  Драгомир Симеонов Маринов
  Договори за разпространение на програми
БЕТК ООД - Не предоставила информация ЕИК 175310633
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. "Разсадника", бл. 24, вх. А, партер
Адрес за кореспонденция Момчилград 6800, ул. "Гюмюрджинска" № 54А, ет. 5
Лице за контакт Ерджан Абдулазис Бекир
Органи на управление Ерджан Абдулазис Бекир и Веселин Асенов Иванов -управители
Съдружници  ВЕСЕЛИН АСЕНОВ ИВАНОВ, ЕРДЖАН АБДУЛАЗИС БЕКИР,
"ЛИНК +" ЕИК:108517755

  Договори за разпространение на програми
Би Би Си Кейбъл ООД ЕИК 123642004
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, бул. '23-ти пехотен шипченски полк' № 11, ет. 4
Телефон 0431/ 68188
е-mail ktpetkov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Казанлък 6100, бул. '23-ти пехотен шипченски полк' № 11, ет. 4
Лице за контакт Койчо Тонев Петков
Органи на управление ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ХРИСТОВ- управител
  Договори за разпространение на програми
Би Консулт ЕООД ЕИК 121482953
Държава България
Адрес на управление гр. София 1229, ж.к. 'Връбница 1', бл. 525, вх. А, ет. 6, ап. 17
Телефон 02/ 9343015; 0887314024
е-mail unex@sbline.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1229, ж.к. 'Връбница 1', бл. 525, вх. А, ет. 6, ап. 17
Лице за контакт Ясен Николаев Нейчев
Органи на управление ЯСЕН НИКОЛАЕВ НЕЙЧЕВ - управител
Едноличен собственик на капитала  ЯСЕН НИКОЛАЕВ НЕЙЧЕВ - едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Бисер Ушев - Цвети ЕИК 101776812
Държава България
Адрес на управление Сатовча 2950, ул.'Юри Гагарин' № 25
Телефон 0887 705806
е-mail satovcha.com
Адрес за кореспонденция ул. 'Юри Гагарин' № 25
Лице за контакт Бисер Младенов Ушев
Органи на управление Бисер Младенов Ушев
  Договори за разпространение на програми
БКЛ 2016 ООД ЕИК 204347922
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. "Полоковник Димов" № 25
Телефон 073 880560;0879630333
е-mail peterolev@gmail.com
Органи на управление Петър Асенов Олев -управител
Съдружници  Петър Асенов Олев, Исмаил Исмаил Грошар.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Благовеста Йорданова Йорданова ЕИК 202540328
Държава България
Адрес на управление Павел баня 6155, ул.'Христо Ботев' № 1
Телефон 0888949617
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция Павел баня 6155, ул.'Христо Ботев' № 1
Лице за контакт Благовеста Йорданова Йорданова
Органи на управление Благовеста Йорданова Йорданова
  Договори за разпространение на програми
Бо Кабел ЕООД - Недействаща ЕИК 201718009
Държава България
Адрес на управление Съединение 4190, пл. Съединение No 6
Телефон 032 644137; 0886 200081
е-mail irinabozova@abv.bg
Лице за контакт Ирина Георгиева Бозова
Органи на управление Ирина Георгиева Бозова - управител
Едноличен собственик на капитала  Ирина Георгиева Бозова -Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Богдан Колев - Недействаща ЕИК 824041091
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. "Климент Охридски" № 15
Телефон 064/ 828928
е-mail boggy69@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. "Климент Охридски" № 15
Лице за контакт Богдан Петров Колев
Органи на управление БОГДАН ПЕТРОВ КОЛЕВ
  Договори за разпространение на програми
Борамакс ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 201601593
Държава България
Адрес на управление Бяла река 9882, ул. "Георги Димитров" № 41
Телефон 0884 005640;0886925215
е-mail mertol@ymail.com
Адрес за кореспонденция Върбица 9870, ул. "Септемврийско въстание" № 24
Лице за контакт Мертол Ариф Мустафа
Органи на управление Мертол Ариф Мустафа -управител
Едноличен собственик на капитала  Мертол Ариф Мустафа - Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Боряна ЕООД ЕИК 817073523
Държава България
Адрес на управление Дряново 5370, ул. “Трети март” № 12
Телефон 0676 74433;0888206060
е-mail offise@borianagroup.com
Адрес за кореспонденция Дряново 5370, ул. “Трети март” № 12
Лице за контакт Григор Грозев
Органи на управление Валентин Христов Велчев-управител
  Договори за разпространение на програми
СД Братя Бееви - Недействаща ЕИК 122037931
Държава България
Адрес на управление Костенец 2030, ул. "Гургуляк" № 8А
Телефон 087/ 802074
Адрес за кореспонденция гр. Велинград 4600, ул. "Христо Ясенов" № 27
Лице за контакт Трендафил Петров Лазаров
Органи на управление Бонка Атанасова Беева - управител; Красимир Димитров Беев - управител.
Съдружници  1. Бонка Атанасова Беева - неограничено отговорен съдружник; 2. Красимир Димитров Беев - неограничено отговорен съдружник.
  Договори за разпространение на програми