Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
БДИН БГ КОМ ООД ЕИК 203368746
Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, ул."Найчо Цанов" № 2 А
Телефон 0897 986031
е-mail petrov.plamen@gmail.com
Лице за контакт Пламен Ангелов Петров
Органи на управление Управители- Виктор Велков Викьов , Мартин Николов Дончев- заедно и поотделно.
Съдружници  Емил Иванов Николов, Виктор Великов Викьов, Мартин Николов Дончев, Божидар Методиев Пардонов, Пепи Иванов Петров, Илиян Вълчев Иванов, Пламен Людмилов Николов, Светослав Борисов Кирилов, станислав Божидаров Пардонов, Пламен Ангелов Петров.  Договори за разпространение на програми
Бергон ЕООД - Недействаща ЕИК 124116295
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. 'Хан Тервел ' № 196, ап.10
Телефон 0887604032
е-mail petkov@abv.net
Уеб сайт http://bergon.net
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, пл. 'Свобода' № 8
Лице за контакт Петко Тодоров Петков
Органи на управление Драгомир Симеонов Маринов
Едноличен собственик на капитала  Драгомир Симеонов Маринов
  Договори за разпространение на програми
Бета Кабел ЕООД ЕИК 202522077
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул.'Климент Охридски' № 15, ет. 2
Телефон 0878 485 135 / 064 840657
е-mail beta_kabel@abv.bg
Лице за контакт Богдан Петров Колев
Органи на управление Управител - Богдан Петров Колев .
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Богдан Петров Колев .
  Договори за разпространение на програми
БЕТК ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 175310633
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. "Разсадника", бл. 24, вх. А, партер
Адрес за кореспонденция Момчилград 6800, ул. "Гюмюрджинска" № 54А, ет. 5
Лице за контакт Ерджан Абдулазис Бекир
Органи на управление Управители - Ерджан Абдулазис Бекир и Веселин Асенов Иванов.
Съдружници  Веселин Асенов Иванов, Ерджан Абдулазис Бекир, "Линк +" ЕИК:108517755  Договори за разпространение на програми
Би Би Си Кейбъл ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 123642004
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, бул. '23-ти пехотен шипченски полк' № 11, ет. 4
Телефон 0431/ 68188,0898 898123
е-mail bo_kar@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Казанлък 6100, бул. '23-ти пехотен шипченски полк' № 11, ет. 4
Лице за контакт Борис Петков Кърчев
Органи на управление Управител - Диньо Колев Динев.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Диньо Колев Динев.  Договори за разпространение на програми
Би Консулт ЕООД ЕИК 121482953
Държава България
Адрес на управление гр. София 1229, ж.к. 'Връбница 1', бл. 525, вх. А, ет. 6, ап. 17
Телефон 02/ 9343015; 0887314024
е-mail unex@sbline.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1229, ж.к. 'Връбница 1', бл. 525, вх. А, ет. 6, ап. 17
Лице за контакт Ясен Николаев Нейчев
Органи на управление ЯСЕН НИКОЛАЕВ НЕЙЧЕВ - управител
Едноличен собственик на капитала  ЯСЕН НИКОЛАЕВ НЕЙЧЕВ - едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Бисер Ушев - Цвети ЕИК 101776812
Държава България
Адрес на управление Сатовча 2950, ул.'Юри Гагарин' № 25
Телефон 0887 705806
е-mail satovcha.com
Адрес за кореспонденция ул. 'Юри Гагарин' № 25
Лице за контакт Бисер Младенов Ушев
Органи на управление Бисер Младенов Ушев
  Договори за разпространение на програми
БКЛ 2016 ООД ЕИК 204347922
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. "Полоковник Димов" № 25
Телефон 073 880560;0879630333
е-mail peterolev@gmail.com
Органи на управление Петър Асенов Олев -управител
Съдружници  Петър Асенов Олев, Исмаил Исмаил Грошар.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Благовеста Йорданова Йорданова ЕИК 202540328
Държава България
Адрес на управление Павел баня 6155, ул.'Христо Ботев' № 1
Телефон 0888949617
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция Павел баня 6155, ул.'Христо Ботев' № 1
Лице за контакт Благовеста Йорданова Йорданова
Органи на управление Благовеста Йорданова Йорданова
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Богдан Колев - Недействаща ЕИК 824041091
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. "Климент Охридски" № 15
Телефон 064/ 828928
е-mail boggy69@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. "Климент Охридски" № 15
Лице за контакт Богдан Петров Колев
Органи на управление БОГДАН ПЕТРОВ КОЛЕВ
  Договори за разпространение на програми
Борамакс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201601593
Държава България
Адрес на управление Бяла река 9882, ул. "Георги Димитров" № 41
Телефон 0884 005640;0886925215;0887 52 96 36
е-mail mertol@ymail.com
Адрес за кореспонденция Върбица 9870, ул. "Септемврийско въстание" № 24
Лице за контакт Мертол Ариф Мустафа
Органи на управление Управител- Мертол Ариф Мустафа.
Едноличен собственик на капитала   Едноличен собственик на капитала - Мертол Ариф Мустафа .
  Договори за разпространение на програми
Боряна ЕООД ЕИК 817073523
Държава България
Адрес на управление Дряново 5370, ул. “Трети март” № 12
Телефон 0676 74433;0888206060
е-mail offise@borianagroup.com
Адрес за кореспонденция Дряново 5370, ул. “Трети март” № 12
Лице за контакт Григор Грозев
Органи на управление Управител-Валентин Христов Велчев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала -Валентин Христов Велчев.
  Договори за разпространение на програми
СД Братя Бееви - Недействаща ЕИК 122037931
Държава България
Адрес на управление Костенец 2030, ул. "Гургуляк" № 8А
Телефон 087/ 802074
Адрес за кореспонденция гр. Велинград 4600, ул. "Христо Ясенов" № 27
Лице за контакт Трендафил Петров Лазаров
Органи на управление Бонка Атанасова Беева - управител; Красимир Димитров Беев - управител.
Съдружници  1. Бонка Атанасова Беева - неограничено отговорен съдружник; 2. Красимир Димитров Беев - неограничено отговорен съдружник.
  Договори за разпространение на програми
Братя Чотрови ООД - Недействаща ЕИК 200203522
Държава България
Адрес на управление Тополово 4260, ул. 'Младост' № 2
Телефон 0899145048
е-mail chotrovi@abv.bg
Адрес за кореспонденция Тополово 4260, ул. 'Младост' № 2
Лице за контакт Райчо Кирилов Чотров
Органи на управление Управители - Райчо Кирилов Чотров и Иван Кирилов Чотров.Съдружници  Райчо Кирилов Чотров и Иван Кирилов Чотров.
  Договори за разпространение на програми
Брезница ООД - Недействаща ЕИК 101616989
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул."Полковник Димов" №25,партер
Телефон 073 880560
е-mail asenolev@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ж.к. “Еленово” бл. 208, вх. Б, ет. 3, ап. 7
Лице за контакт Асен Стойнев Олев
Органи на управление АСЕН СТОЙНЕВ ОЛЕВ
Съдружници  АСЕН СТОЙНЕВ ОЛЕВ, ИСМАИЛ ИСМАИЛ ГРОШАР, ФЕРАД КЕРИМ ГРОШАР
  Договори за разпространение на програми