Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Варна Лан ООД ЕИК 103792950
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. ' Пейо Яворов' № 11, ет.1, ап.1
Телефон 052 636244 ; 0888339936
е-mail ani1982@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. ' Пейо Яворов' № 11, ет.1, ап.1
Лице за контакт Александър Ганчев Богданов
Органи на управление Александър Ганчев Богданов
Съдружници  Александър Ганчев Богданов Димитър Георгиев Димитров Мартин Живков Златев
  Договори за разпространение на програми
Варна нет ООД - Не предоставила информация ЕИК 103779020
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул."Цар Симеон I" №25,ет.6,офис 601
Телефон 052/ 91 99 19
е-mail office@varna.net
Лице за контакт Живко Димитров Янов
Органи на управление Живко Димитров Янов -управител
Съдружници  Живко Димитров Янов, Ружа Веселинова Янова.
  Договори за разпространение на програми
Василево Съпорт Сървисиз ЕООД - Предстояща дейност ЕИК 202616968
Държава България
Адрес на управление Василево 9453, ул. 'Първа" No 6
Телефон 0876 829002
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, ул."България" No 1, ап. 512/513
Лице за контакт Майкъл Робърт Аштън
Органи на управление Майкъл Робърт Аштън -управител
Едноличен собственик на капитала  Майкъл Робърт Аштън -Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Василка Христова - Теле-Мет - Недействаща ЕИК 109561733
Държава България
Адрес на управление Мламолово 2654, ул. "Бор" № 7,
Телефон 0702/ 5600
Адрес за кореспонденция Мламолово 2654, ул. "Бор" № 7
Лице за контакт Кирил Стоичков Кирилов
Органи на управление ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Вероника Цецова Коларска ЕИК 202539920
Държава България
Адрес на управление Искър 5868, ул. "Георги Димитров" № 41
Телефон 0659 92625
е-mail eta@eta.bg
Лице за контакт Вероника Цецова Коларска
Органи на управление Вероника Цецова Коларска - управител.
  Договори за разпространение на програми
Версатис ЕООД ЕИК 175373174
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. "Тича" №20,вх.3,ет.3,ап.3
Телефон 0878 444275
е-mail deyan.minkov@allright.bg
Органи на управление Управител - Деян Кръстев Минков
Едноличен собственик на капитала  Деян Кръстев Минков
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Вива - Дочка Вълкова ЕИК 102030712
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к. 'Изгрев', бл. 57, вх. 4, ет. 4, ап.11
Телефон 056/ 624263; 0888206521
е-mail DVI.1@MEIL.BG
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8008, ж.к. 'Изгрев', бл. 57, вх. 4, ет. 4, ап. 11
Лице за контакт Дочка Вълкова Иванова
Органи на управление ДОЧКА ВЪЛКОВА ИВАНОВА -управител
  Договори за разпространение на програми
Вида оптикс-ТВВ ООД - Недействаща Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, ул." Найчо Цанов" № 2 А
Телефон 0888 454411
е-mail pl.nikolov@abv.bg
Лице за контакт Пламен Людмилов Николов
Органи на управление Пламен Людмилов Николов
Съдружници  Божидар Методиев Пардонов, Пепи Иванов Петров,Илиян Вълчев Иванов,Пламен Людмилов Николов,Мартин Николов Дончев.
  Договори за разпространение на програми
Видео Сат ТВ ООД ЕИК 104537123
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул. 'Ниш' № 5
Телефон 062/ 639909
е-mail asendd@gmail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. 'Ниш' № 5
Лице за контакт Асен Димитров Димитров
Органи на управление АСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
Съдружници  АСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, КИРИЛ КРЪСТЕВ НИКОВ, ИВАН СТЕФАНОВ НЯГОЛОВ, ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПУЩИЕВ, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ, СТОЯН САВОВ ШОПОВ
  Договори за разпространение на програми
Видеосат - Белене ООД - Недействаща ЕИК 104592899
Държава България
Адрес на управление гр. Свищов 5250, ул. "Патриарх Евтимий" № 81
Телефон 0631/ 41144
е-mail anton-vs@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Свищов 5250, ул. "Патриарх Евтимий" № 81
Лице за контакт Антон Николаев Георгиев
Органи на управление АНТОН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
Съдружници  РАЛИЦА АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА, ЮЛИЯН АТАНАСОВ ГОСПОДИНОВ, БОРИСЛАВ ЙОСИФОВ ЛОРИНКОВ, СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ТРИФОНОВ, ВИДЕОСАТ - НОВЕ ООД, ЕИК 104107805
Лица, упражняващи контрол ВИДЕОСАТ - НОВЕ ООД, ЕИК 104107805
  Договори за разпространение на програми
Видеосат - Нове ООД ЕИК 104107805
Държава България
Адрес на управление гр. Свищов 5250, ул. Патриарх Евтимий № 81
Телефон 0888 886655; 0631 41144
е-mail videosat@yahoo.com;anton_vs@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Свищов 5250, ул. Патриарх Евтимий № 81
Лице за контакт Антон Николаев Георгиев
Органи на управление Стоян Савов Шопов, Антон Николаев Георгиев - управители
Съдружници  ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД, ЕИК 104540895 - 81 дяла, Антон Николаев Георгиев - 19 дяла
Лица, упражняващи контрол 1.ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД, ЕИК 104540895: Кирил Кръстев Ников - управител; Собственици на капитала - Кирил Кръстев Ников - 207 дяла, Иван Стефанов Няголов - 109 дяла, Енчо Георгиев Пущиев - 98 дяла, Стоян Савов Шопов - 89 дяла
  Договори за разпространение на програми
Видеосат 21 Век ООД ЕИК 104540895
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул.Ниш № 5
Телефон 062/ 639909; 0888454041
е-mail videosat@vdsbg
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. Ниш № 7А, вх.В
Лице за контакт Кирил Кръстев Ников
Органи на управление Управител - Кирил Кръстев Ников
Прокурист -  Енчо Георгиев Пущиев 

Съдружници  Стоян Савов Шопов, Енчо Георгиев Пущиев, Иван Стефанов Няголов и Кирил Кръстев Ников 
  Договори за разпространение на програми
Видеосат Долна Оряховица 21 Век ООД ЕИК 104590768
Държава България
Адрес на управление Долна Оряховица 5130, ул. 'Георги Измирлиев' № 11
Телефон 0888454041
е-mail knikov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. 'Ниш' № 7А
Лице за контакт Кирил Кръстев Ников
Органи на управление КИРИЛ КРЪСТЕВ НИКОВ и ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ - управители
Съдружници  РОСЕН МАРЧЕВ ПАШЕВ,  ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ, ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ПЕНЕВ
Лица, упражняващи контрол ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД ЕИК 104540895
  Договори за разпространение на програми
Видеосат Елена 21 Век ООД ЕИК 104544954
Държава България
Адрес на управление Елена 5070, ул. 'Крайбрежна' № 3
Телефон 06151/ 2558
е-mail videosat_elena@mail.bg
Адрес за кореспонденция Елена 5070, ул. 'Ст. Михайловски' № 2
Лице за контакт Стоян Савов Шопов
Органи на управление ВАНЯ ПЕТКОВА ШОПОВА - управител
Съдружници  ИЛИЯ ИЛИЕВ ЛЕНОВ,ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД ЕИК 10454089, ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА РАДНЕВА, САВА СТОЯНОВ ШОПОВ.
Лица, упражняващи контрол ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД, ЕИК 104540895
  Договори за разпространение на програми
Видеосат Раховец ООД - Недействаща ЕИК 104559753
Държава България
Адрес на управление гр. Горна Оряховица 5100, пл. 'Георги Измирлиев' № 4, ет. 8
Телефон 0618/ 60505; 0888 454041
е-mail knikov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Горна Оряховица 5100, пл. 'Георги Измирлиев' № 4, ет. 8
Лице за контакт Кирил Кръстев Ников
Органи на управление Кирил Кръстев Ников - управител
Съдружници  С.Т.В. ЕООД, ЕИК 104093273 - 255 дяла; ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ЕООД, ЕИК 104540895 - 239 дяла; Венцислав Иванов Стоев - 5 дяла; Иван Стефанов Няголов - 1 дял
Лица, упражняващи контрол 1.С.Т.В. ЕООД, ЕИК 104093273: Венцислав Иванов Стоев - управител; Венцислав Иванов Стоев - едноличен собственик на капитала; 2.ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ЕООД, ЕИК 104540895: Кирил Кръстев Ников - управител; Собственици на капитала - Кирил Кръстев Ников - 207 дяла, Иван Стефанов Няголов - 109 дяла, Енчо Георгиев Пущиев - 98 дяла, Стоян Савов Шопов - 89 дяла
  Договори за разпространение на програми