Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Версатис ЕООД ЕИК 175373174
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. "Тича" №20,вх.3,ет.3,ап.3
Телефон 0878 444275
е-mail deyan.minkov@allright.bg
Органи на управление Управител - Деян Кръстев Минков
Едноличен собственик на капитала  Деян Кръстев Минков
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Веселин Желязков - Недействаща ЕИК 833155425
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. "Петър Парчевич" № 35
Телефон 042 601619
е-mail vejel@mbox.contact.bg
Лице за контакт Веселин Желязков Желязков
Органи на управление Веселин Желязков Желязков -управител
  Договори за разпространение на програми
Вида оптикс-ТВВ ООД - Недействаща Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, ул." Найчо Цанов" № 2 А
Телефон 0888 454411
е-mail pl.nikolov@abv.bg
Лице за контакт Пламен Людмилов Николов
Органи на управление Пламен Людмилов Николов
Съдружници  Божидар Методиев Пардонов, Пепи Иванов Петров,Илиян Вълчев Иванов,Пламен Людмилов Николов,Мартин Николов Дончев.
  Договори за разпространение на програми
Видео Сат ТВ ООД ЕИК 104537123
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул. 'Ниш' № 5
Телефон 062/ 639909
е-mail asendd@gmail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. 'Ниш' № 5
Лице за контакт Асен Димитров Димитров
Органи на управление АСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
Съдружници  АСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, КИРИЛ КРЪСТЕВ НИКОВ, ИВАН СТЕФАНОВ НЯГОЛОВ, ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПУЩИЕВ, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ, СТОЯН САВОВ ШОПОВ
  Договори за разпространение на програми
Видеосат - Белене ООД - Недействаща ЕИК 104592899
Държава България
Адрес на управление гр. Свищов 5250, ул. "Патриарх Евтимий" № 81
Телефон 0631/ 41144
е-mail anton-vs@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Свищов 5250, ул. "Патриарх Евтимий" № 81
Лице за контакт Антон Николаев Георгиев
Органи на управление АНТОН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
Съдружници  РАЛИЦА АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА, ЮЛИЯН АТАНАСОВ ГОСПОДИНОВ, БОРИСЛАВ ЙОСИФОВ ЛОРИНКОВ, СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ТРИФОНОВ, ВИДЕОСАТ - НОВЕ ООД, ЕИК 104107805
Лица, упражняващи контрол ВИДЕОСАТ - НОВЕ ООД, ЕИК 104107805
  Договори за разпространение на програми
Видеосат - Нове ООД ЕИК 104107805
Държава България
Адрес на управление гр. Свищов 5250, ул. Патриарх Евтимий № 81
Телефон 0888 886655; 0631 41144
е-mail videosat@yahoo.com;anton_vs@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Свищов 5250, ул. Патриарх Евтимий № 81
Лице за контакт Антон Николаев Георгиев
Органи на управление Стоян Савов Шопов, Антон Николаев Георгиев - управители
Съдружници  ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД, ЕИК 104540895 - 81 дяла, Антон Николаев Георгиев - 19 дяла
Лица, упражняващи контрол 1.ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД, ЕИК 104540895: Кирил Кръстев Ников - управител; Собственици на капитала - Кирил Кръстев Ников - 207 дяла, Иван Стефанов Няголов - 109 дяла, Енчо Георгиев Пущиев - 98 дяла, Стоян Савов Шопов - 89 дяла
  Договори за разпространение на програми
Видеосат 21 Век ООД ЕИК 104540895
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул.Ниш № 5
Телефон 062/ 639909; 0888454041
е-mail videosat@vdsbg
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. Ниш № 7А, вх.В
Лице за контакт Кирил Кръстев Ников
Органи на управление Управител - Кирил Кръстев Ников
Прокурист -  Енчо Георгиев Пущиев 

Съдружници  Стоян Савов Шопов, Енчо Георгиев Пущиев, Иван Стефанов Няголов и Кирил Кръстев Ников 
  Договори за разпространение на програми
Видеосат Долна Оряховица 21 Век ООД ЕИК 104590768
Държава България
Адрес на управление Долна Оряховица 5130, ул. 'Георги Измирлиев' № 11
Телефон 0888454041
е-mail knikov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. 'Ниш' № 7А
Лице за контакт Кирил Кръстев Ников
Органи на управление КИРИЛ КРЪСТЕВ НИКОВ и ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ - управители
Съдружници  РОСЕН МАРЧЕВ ПАШЕВ,  ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ, ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ПЕНЕВ
Лица, упражняващи контрол ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД ЕИК 104540895
  Договори за разпространение на програми
Видеосат Елена 21 Век ООД ЕИК 104544954
Държава България
Адрес на управление Елена 5070, ул. 'Крайбрежна' № 3
Телефон 06151/ 2558
е-mail videosat_elena@mail.bg
Адрес за кореспонденция Елена 5070, ул. 'Ст. Михайловски' № 2
Лице за контакт Стоян Савов Шопов
Органи на управление ВАНЯ ПЕТКОВА ШОПОВА - управител
Съдружници  ИЛИЯ ИЛИЕВ ЛЕНОВ,ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД ЕИК 10454089, ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА РАДНЕВА, САВА СТОЯНОВ ШОПОВ.
Лица, упражняващи контрол ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД, ЕИК 104540895
  Договори за разпространение на програми
Видеосат Раховец ООД - Недействаща ЕИК 104559753
Държава България
Адрес на управление гр. Горна Оряховица 5100, пл. 'Георги Измирлиев' № 4, ет. 8
Телефон 0618/ 60505; 0888 454041
е-mail knikov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Горна Оряховица 5100, пл. 'Георги Измирлиев' № 4, ет. 8
Лице за контакт Кирил Кръстев Ников
Органи на управление Кирил Кръстев Ников - управител
Съдружници  С.Т.В. ЕООД, ЕИК 104093273 - 255 дяла; ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ЕООД, ЕИК 104540895 - 239 дяла; Венцислав Иванов Стоев - 5 дяла; Иван Стефанов Няголов - 1 дял
Лица, упражняващи контрол 1.С.Т.В. ЕООД, ЕИК 104093273: Венцислав Иванов Стоев - управител; Венцислав Иванов Стоев - едноличен собственик на капитала; 2.ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ЕООД, ЕИК 104540895: Кирил Кръстев Ников - управител; Собственици на капитала - Кирил Кръстев Ников - 207 дяла, Иван Стефанов Няголов - 109 дяла, Енчо Георгиев Пущиев - 98 дяла, Стоян Савов Шопов - 89 дяла
  Договори за разпространение на програми
Вижън - 2008 ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 200304140
Държава България
Адрес на управление Несебър 8230, ж.к. "Черно море 2" № 100, ет. 5, ап. 7
Телефон 0554 44060; 0878 490111
е-mail office@nesebarnet.bg
Органи на управление Здравка Красимирова Кръстева -управител
Едноличен собственик на капитала  Здравка Красимирова Кръстева - Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
ВИМ ТВ ООД ЕИК 175285308
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ж.к. 'Овча купел', бл. 602, вх. А,ет.8, ап. 21
Телефон 073/ 831160
е-mail vim_x@abv.bg; vimx2007@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул. 'Крушево' № 7, ет.1, ап. 1
Лице за контакт Василка Богомилова Ковачева
Органи на управление ВАСИЛКА БОГОМИЛОВА КОВАЧЕВА-управител
Съдружници  ВАСИЛКА БОГОМИЛОВА КОВАЧЕВА и НГУЕН ВАН ХОАЙ
  Договори за разпространение на програми
Виора Интерактив ООД ЕИК 202324469
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул.'Екзарх Йосиф' № 73
Телефон 02 9834906;0884 925454
е-mail violina.gerdjikova@gmail.com; savina.gerdjikova@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул.'Екзарх Йосиф' № 73
Лице за контакт Виолина Иванова Герджикова
Органи на управление Виолина Иванова Герджикова-управител
Съдружници  Виолина Иванова Герджикова - Едноличен собственик на капитал.

  Договори за разпространение на програми
ВИП САТ ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 124650676
Държава България
Адрес на управление Генерал Тошево 9500, ул. 'Васил Априлов' № 8
Адрес за кореспонденция Генерал Тошево 9500, ул. ' Васил Априлов' № 8
Лице за контакт ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА
Органи на управление ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА -управител
  Договори за разпространение на програми
Випнет ЕООД ЕИК 113580981
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. 'Стара Планина' № 26
Телефон 0893614515
е-mail panayotov@abv.bg
Уеб сайт http://vipnet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Перник 2300, ул. 'Стара Планина' № 26
Лице за контакт Панайот Красимиров Панайотов
Органи на управление Панайот Красимиров Панайотов
  Договори за разпространение на програми