Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Глобал тръст ООД ЕИК 200211921
Държава България
Адрес на управление Рудозем 4960, ул." Васил Левски", бл. 3, ет. 1, ап. 3
Телефон 0878 755994
е-mail office@gt-bg.com
Лице за контакт Венцислав Венциславов Пехливанов
Органи на управление Управител - Венцислав Венциславов Пехливанов.
Съдружници  Венцислав Венциславов Пехливанов, Росица Мичева Пехливанова.
  Договори за разпространение на програми
Глобал Уан ООД - Недействаща ЕИК 175293707
Държава България
Адрес на управление гр. София 1434, ж.к. 'Симеоново', ул. 'Първа' № 21
Телефон 02/ 4911666
е-mail office@globalone.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1434, ж.к. 'Симеоново', ул. '197' № 20
Лице за контакт Любомир Димитров Портокалски
Органи на управление Управител - Любомир Димитров Портокалски.
Съдружници  Любомир Димитров Портокалски,Тома Иванов Томов
  Договори за разпространение на програми
Глобъл Комюникейшън Нет АД - Недействаща ЕИК 175156760
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул."Стефан Веркович" №3,ет.4
Телефон 02 4200521
е-mail cgoranov@gcn.bg
Лице за контакт Димитър Богомилов Ангелов
Органи на управление Представител -Димитър Богомилов Ангелов

  Договори за разпространение на програми
Глобъл Комюникейшън Тв ЕООД ЕИК 204447723
Държава България
Адрес на управление гр. София 1517, ул."Поп Грую",бл.47,вх.Б
Телефон 0882 960 011
е-mail vilieva@gctv.bg
Лице за контакт Веселка Илиева
Органи на управление Управители - Богомил Димитров Ангелов, Веселка Красимирова Илиева.

Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Богомил Димитров Ангелов.
  Договори за разпространение на програми
Го - Го - Нет Медия ЕООД - Недействаща ЕИК 201498253
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8602, ж.к. 'Зорница', бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап.44
Телефон 046 / 910931
е-mail media@ggn.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8602, ж.к. 'Зорница', бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап.44
Лице за контакт Радина Михайлова Георгиева
Органи на управление Управител - Радина Михайлова Георгиева
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Радина Михайлова Георгиева .
  Договори за разпространение на програми
Гоце - нет ООД ЕИК 101630583
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул.Христо Силянов № 1А
Телефон 074560068; 0888938959
е-mail vasilov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев 2900, ул. Христо Силянов № 1А
Лице за контакт Васил Димитров Ораков
Органи на управление Управител - Васил Димитров Ораков
Съдружници  Васил Димитров Ораков, Елена Костадинова Граматикова.
  Договори за разпространение на програми
Гоце Нет ТВ ООД - Предстояща дейност ЕИК 204991098
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. "Скопие" № 13
Телефон 0888 938959
е-mail divaor@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев 2900, ул. "Георги С.Раковски" № 2 ,вх. а
Лице за контакт Васил Димитров Ораков
Органи на управление Управители- Васил Димитров Ораков, Богдан Димитров Занев.
Съдружници  Васил Димитров Ораков, Богдан Димитров Занев.
  Договори за разпространение на програми
Дани-21 ООД ЕИК 101529934
Държава България
Адрес на управление Кресна 2840, ул. 'Македония' № 102
Телефон 0889 488 000; 07433 23 63
е-mail dani_21ood@abv.bg; ivaylo.iliev@ultranet.biz
Лице за контакт Мая Кирилова Благоева
Органи на управление Управители - Мая Кирилова Благоева, Ивайло Илиев Илиев.Съдружници  Мая Кирилова Благоева, "Вайтъл - И" ЕООД, ЕИК 811208462.

  Договори за разпространение на програми
Деймос ЕООД ЕИК 112522263
Държава България
Адрес на управление Ракитово 4640, ул. Герушка № 6
Телефон 03542/ 3424
е-mail deymos_tv@yahoo.com
Адрес за кореспонденция Ракитово 4640, ул. 'Христо Ботев' № 3А
Органи на управление Управител - Георги Георгиев Захариев
Едноличен собственик на капитала   Георги Георгиев Захариев
  Договори за разпространение на програми
Дейтона Сат ООД ЕИК 114544899
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5
Телефон 064/ 801807
е-mail daitona@ optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'К. Величков' № 4, ет. 7, ап. 32
Лице за контакт Драгомир Найденов Найденов
Органи на управление Управител - Драгомир Найденов Найденов.Съдружници   "Спринт" ООД, ЕИК114544899,  Пламен Добринов Доков.  Договори за разпространение на програми
Делта ООД ЕИК 117039927
Държава България
Адрес на управление гр. София, гр. София, ж.к." Младост 1 "А, бл. 513, вх. 4, ет. 6, ап. 97
Телефон 082872872
е-mail deltatv@rs.bia-bg.com;relix@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7000, ул."Петър Берон" № 1, ет.2
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Управител -  Владимир Николов Ковачев и Юлиян Добрев Йорданов.
Съдружници  Владимир Николов Ковачев,Юлиян Добрев Йорданов,Самир Ахмед Джавид.
  Договори за разпространение на програми
Делта 95 ООД - Недействаща ЕИК 203470991
Държава България
Адрес на управление гр. София 1729, ж.к. Младост, бл.513,вх.4,ет.6, ап.97
Телефон 0899903903
е-mail relix@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7000, ж.к."Възраждане",бл."Преслав",партер, офис "Делта 95"
Органи на управление Управители-Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов.
Съдружници  Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Делта Инженеринг - Самир Ахмед - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 114593985
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 5940, бул." Цар Освободител" № 130, бл. ЦЮР-1,вх.Г, ет.1
Телефон 0899903920; 082/821181
е-mail sahmed@adv.bg
Лице за контакт Самир Ахмед Джавид
Органи на управление Управител - Самир Ахмед Джавид.
  Договори за разпространение на програми
Делта ТВ ООД ЕИК 117594220
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. “Църковна независимост” № 16, ет. 16
Телефон 082/ 844122
е-mail deltatv@acvilon.com
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7006, ж.к. 'Родина', ул. 'Сакар планина' № 36
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Управители - Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов.Съдружници  Стефко Георгиев Иванов, Самир Ахмед Джавид, Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов.  Договори за разпространение на програми
ЕТ Денис-97 - Владимир Борисов ЕИК 106035964
Държава България
Адрес на управление Роман 3130, ул. 'Шейново' № 3
Телефон 09123/ 2152; 09123/ 3828; 09123/ 2433
е-mail kroman@abv.bg
Адрес за кореспонденция Роман 3130, ул. 'Шейново' № 3
Лице за контакт Владимир Георгиев Борисов
Органи на управление Владимир Георгиев Борисов.  Договори за разпространение на програми