Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
ГеНи Ел ЕООД ЕИК 203598971
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. "Цар Иван Асен II" № 78,партер
Телефон 0888 426924;0878210642
е-mail gkozarski@gmail.bg
Лице за контакт Георги Симеонов Козарски
Органи на управление Управител- Георги Симеонов Козарски.
Едноличен собственик на капитала  Катерина Цветанова Савова
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Георги Георгиев - НХ ЕИК 123154987
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ж.к. 'Изток', бл. 23, вх.В,ет 8, ап. 70
Телефон 431 85609
е-mail DOBREVI@DIR.BG; nadiahr@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Казанлък 6100, ул. 'Розово' No 11
Лице за контакт Георги Иванов Георгиев
Органи на управление ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
  Договори за разпространение на програми
Геосат ООД ЕИК 114133079
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет.5, офис 12
Телефон 064/ 801807
е-mail kt geosat@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет.5, офис 12
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление Пламен Добринов Доков-управител
Съдружници  ИВАЙЛО СТЕФАНОВ КОЖУХАРОВ, 50 лв. АСЕН ЛЮБЕНОВ ГАБРОВСКИ, 270 лв. СПРИНТ, ЕИК 114613893, държава: БЪЛГАРИЯ, 5870 лв. ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ХРИСТОНЕВ, 1340 лв. ЕМИЛ БОРИСОВ ИВАНОВ, 1340 лв. ИВЕЛИН БОРИСЛАВОВ АЦОВ, 500 лв. ИЛИАН ПЕТКОВ ГАНЕВ, 210 лв. СТАНИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЗЛАТАРСКИ, 420 лв.
  Договори за разпространение на програми
Гига Лан Петрич ЕООД - Недействаща ЕИК 201148840
Държава България
Адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. 'Александър Унев' № 16
Телефон 0882888388
е-mail www.ilief@gbg.bg
Адрес за кореспонденция гр. Петрич 2850, ул. 'Отец Паисий' № 16
Лице за контакт Кирил Илиев Илиев
Органи на управление Кирил Илиев Илиев
  Договори за разпространение на програми
Глобал Нет Консулт ЕООД ЕИК 108685240
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, ул."Булаир" № 27
Телефон 0361 82320
е-mail lazone_bg@yahoo.com
Лице за контакт Лазар Атанасов Попов
Органи на управление Лазар Атанасов Попов - управител.
  Договори за разпространение на програми
Глобал Нет Технолоджи АД ЕИК 147132045
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. 'Стефан Стамболов' № 74, вх. В, ет. 2
Телефон 056 / 813565
е-mail office@unacs.bg
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул. 'Стефан Стамболов' № 74, вх. В, ет. 2
Лице за контакт Юрий Димитров Йорданов
Органи на управление Съвет на директорите: Юрий Димитров Йорданов, Петя Костадинова Казакова - Йорданова, Десислава Христова Михайлова.
  Договори за разпространение на програми
Глобал тръст ООД ЕИК 200211921
Държава България
Адрес на управление Рудозем 4960, ул. Васил Левски, бл. 3, ет. 1, ап. 3
Телефон 0878 755994
е-mail office@gt-bg.com
Лице за контакт Венцислав Венциславов Пехливанов
Органи на управление Венцислав Венциславов Пехливанов -управител
Съдружници  Венцислав Венциславов Пехливанов, Росица Мичева Пехливанова.
  Договори за разпространение на програми
Глобал Уан ООД - Недействаща ЕИК 175293707
Държава България
Адрес на управление гр. София 1434, ж.к. 'Симеоново', ул. 'Първа' № 21
Телефон 02/ 4911666
е-mail office@globalone.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1434, ж.к. 'Симеоново', ул. '197' № 20
Лице за контакт Любомир Димитров Портокалски
Органи на управление ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПОРТОКАЛСКИ
Съдружници  Любомир Димитров Портокалски,Тома Иванов Томов
  Договори за разпространение на програми
Глобъл Комюникейшън Нет АД ЕИК 175156765
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. Стефан Веркович № 3, ет. 4, офис 5
Телефон +35924200042; 0882 960032; 02 4809973
е-mail gcn@gcn.bg; cgoranov@gcn.bg
Уеб сайт http://www.gcn.bg/
Адрес за кореспонденция гр. София, СО - район Подуяне, жк. Левски - Г, ул. Поп Грую № 47, вх. Б.
Лице за контакт Димитър Богомилов Ангелов
Органи на управление Съвет на директорите: Димитър Богомилов Ангелов, Стивън Кенет Дженман, Ивайло Дойчев Закарян. Представляващ: Димитър Богомилов Ангелов.
Акционери  Джи Си Нетуъркс БВ (Амстердам, Холандия) и Сегуин Холдингс ЛЛС (щата Делауеър, САЩ)
  Договори за разпространение на програми
Глобъл Комюникейшън Тв ЕООД - Предстояща дейност ЕИК 204447723
Държава България
Адрес на управление гр. София 1517, ул."Поп Грую",бл.47,вх.Б
Телефон 0882 960 011
е-mail vilieva@gctv.bg
Лице за контакт Веселка Илиева
Органи на управление Богомил Димитров Ангелов, Веселка Красимирова Илиева - управители.

Едноличен собственик на капитала  Богомил Димитров Ангелов - Едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД - Недействаща ЕИК 131179449
Държава България
Адрес на управление гр. София 1111, ул. "Гео Милев" № 13А, ет. 1, ателие 1
Адрес за кореспонденция гр. София 1111, ул. "Гео Милев" № 13А, ет. 1, ателие 1
Лице за контакт Стефан Пандов Войнов
Органи на управление ПАТИАС ЙОАННИС
Едноличен собственик на капитала  "ИНТРАКОМ АД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ" - ГЪРЦИЯ
Лица, упражняващи контрол "ИНТРАКОМ АД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ" - ГЪРЦИЯ
  Договори за разпространение на програми
Го - Го - Нет Медия ЕООД - Недействаща ЕИК 201498253
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8602, ж.к. "Зорница", бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап.44
Телефон 046 / 910931
е-mail media@ggn.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8602, ж.к. "Зорница", бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап.44
Лице за контакт Радина Михайлова Георгиева
Органи на управление Радина Михайлова Георгиева
  Договори за разпространение на програми
Гоце - нет ООД ЕИК 101630583
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул.Христо Силянов № 1А
Телефон 074560068; 0888938959
е-mail vasilov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев 2900, ул. Христо Силянов № 1А
Лице за контакт Васил Димитров Ораков
Органи на управление Васил Димитров Ораков
Съдружници  Васил Димитров Ораков, Елена Костадинова Граматикова.
  Договори за разпространение на програми
Дани-21 ООД ЕИК 101529934
Държава България
Адрес на управление Кресна 2840, ул. 'Македония' № 102
Телефон 0889 488 000; 07433 23 63
е-mail dani_21ood@abv.bg; ivaylo.iliev@ultranet.biz
Адрес за кореспонденция Кресна 2840, ул. 'Македония' № 102
Лице за контакт Мая Кирилова Благоева
Органи на управление МАЯ КИРИЛОВА БЛАГОЕВА, ИВАЙЛО ИЛИЕВ ИЛИЕВ -заедно.
Съдружници  "ВАЙТЪЛ-И" ЕООД,МАЯ КИРИЛОВА БЛАГОЕВА
  Договори за разпространение на програми
Деймос ЕООД ЕИК 112522263
Държава България
Адрес на управление Ракитово 4640, ул. Герушка № 6
Телефон 03542/ 3424
е-mail deymos_tv@yahoo.com
Адрес за кореспонденция Ракитово 4640, ул. 'Христо Ботев' № 3А
Органи на управление Управител - Георги Георгиев Захариев
Едноличен собственик на капитала   Георги Георгиев Захариев
  Договори за разпространение на програми