Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
ЕТ Делта Инженеринг - Самир Ахмед - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 114593985
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 5940, бул." Цар Освободител" № 130, бл. ЦЮР-1,вх.Г, ет.1
Телефон 0899903920; 082/821181
е-mail sahmed@adv.bg
Лице за контакт Самир Ахмед Джавид
Органи на управление Управител - Самир Ахмед Джавид.
  Договори за разпространение на програми
Делта ТВ ООД ЕИК 117594220
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. “Църковна независимост” № 16, ет. 16
Телефон 082/ 844122
е-mail deltatv@acvilon.com
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7006, ж.к. 'Родина', ул. 'Сакар планина' № 36
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление ВЛАДИМИР НИКОЛОВ КОВАЧЕВ ЮЛИЯН ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ - поотделно.
Съдружници  СТЕФКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ. САМИР АХМЕД ДЖАВИД. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ КОВАЧЕВ. ЮЛИЯН ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Денис-97 - Владимир Борисов ЕИК 106035964
Държава България
Адрес на управление Роман 3130, ул. 'Шейново' № 3
Телефон 09123/ 2152; 09123/ 3828; 09123/ 2433
е-mail kroman@abv.bg
Адрес за кореспонденция Роман 3130, ул. 'Шейново' № 3
Лице за контакт Владимир Георгиев Борисов
Органи на управление ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
  Договори за разпространение на програми
Джи ЕС ООД ЕИК 120552459
Държава България
Адрес на управление Борино 4824, ул. 'Хан Аспарух' № 53
Телефон 3042/ 2777; 0887 957226
Адрес за кореспонденция Борино 4824, ул. 'Хан Аспарух' № 53
Лице за контакт Сейди Алиев Шерифов
Органи на управление Джамал Сейди Вели, Сейди Алиев Шерифов- заедно и поотделно.
Съдружници  Джамал Сейди Вели, Сейди Алиев Шерифов
  Договори за разпространение на програми
Джулина ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 101790178
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. ' Драгоман' № 182
Телефон 0899872888
е-mail terziev_69@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев 2900, ул. ' Драгоман' № 182
Лице за контакт Валери Огнянов Димитров
Органи на управление Валери Огнянов Димитров-управител
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Диамант-100-Христо Шипочки ЕИК 122013147
Държава България
Адрес на управление гр. Самоков 2000, ул. "България" № 30
Телефон 0888 136565
е-mail dancefm@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Самоков 2000, бул. 'България' № 30
Лице за контакт Христо Ангелов Шипочки
Органи на управление Христо Ангелов Шипочки-управител
  Договори за разпространение на програми
Диана Кабел ТВ ООД ЕИК 128029350
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, жк. Златен рог, бл. 27, ет. 15
Телефон 046/662021; 0895 618600; 046 20331;046 661919
е-mail julietagospodinova@abv.bg; tv@dianacable.net
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. Търговска № 16
Органи на управление Управител - Жулиета Ахмедова Господинова.
Съдружници  Валентин Цветанов Ревански и Илчо Атанасов Илчев 
  Договори за разпространение на програми
Дианет про ЕООД ЕИК 202572549
Държава България
Адрес на управление гр. Разград 7200, ул.'Стефан Зорзанов' № 5
Телефон 0898492309
е-mail dianet_pro@abv.bg
Лице за контакт Диан Цонев Денев
Органи на управление Диан Цонев Денев
  Договори за разпространение на програми
Диджитал Комуникейшънс ООД - Недействаща ЕИК 102075141
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. 'Пиротска' № 39
Телефон 0898671163
е-mail office@digicom.bg
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул. 'Цар Симеон I', № 97
Лице за контакт Христо Костов Беязов
Органи на управление Управител - Христо Костов Беязов.
Съдружници  Христо Костов Беязов, Дияна Янкова Беязова.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Димитринка Пухлева - Недействаща ЕИК 117603922
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7012, ул. 'Борисова' № 75, вх.12, ет.2
Телефон 0898 722112
е-mail dpuhleva@mail.bg
Адрес за кореспонденция Пиргово 7090, ул. 'Плиска' № 6
Лице за контакт Димитринка Стефанова Пухлева
Органи на управление Димитринка Стефанова Пухлева
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Димитър Василев-94 ЕИК 115004072
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, ул. Георги Байданов № 4
Телефон 032/ 950722; 0897996725
е-mail dimitarvasilev@abv.bg
Лице за контакт Димитър Николов Василев
Органи на управление Димитър Николов Василев
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Димитър Скендерски ЕИК 101143632
Държава България
Адрес на управление гр. Симитли 2730, ул. 'Предел' № 75
Телефон 0748/ 71771; 0888 53 99 73
е-mail dimitarsk@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Симитли 2730, ул. 'Предел' № 75
Лице за контакт Димитър Николов Скендерски
Органи на управление ДИМИТЪР НИКОЛОВ СКЕНДЕРСКИ
  Договори за разпространение на програми
Димком 2001 ООД ЕИК 130368443
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20
Телефон 0659/ 2908; 0659/ 7124
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, ет. 1
Лице за контакт Мариян Антонов Атанасов
Органи на управление  МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ,МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА -управители
Съдружници   МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ, ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ,МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА.
  Договори за разпространение на програми
Димком 2002 ООД ЕИК 130539549
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Йордан Стубел' № 10А
Телефон 0659/ 2908; 0659/ 7124
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, ет. 1
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева.
Съдружници  Мариана Венелинова Желева,Пламен Петров Петков.
  Договори за разпространение на програми
Димяна ЕООД - Недействаща ЕИК 121516868
Държава България
Адрес на управление гр. София 1574, ул. 'Боян Магесник' № 66
Телефон 0878411277
е-mail sales@dimiana.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1574, ул. 'Боян Магесник' № 66
Лице за контакт Иван Георгиев Стефанов
Органи на управление Управител - Яна Димитрова Георгиева
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Яна Димитрова Георгиева.
  Договори за разпространение на програми