Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Добруджа Кабел ЕООД ЕИК 124519734
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. 'Димитър Петков' № 3, ет. 3
Телефон 058/ 604844; 058/ 601585
е-mail kiivo@abv.bg; office@dcable.net, ;dcable.office@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, бул. '25-ти септември' № 10
Лице за контакт Евелин Константинов Кичев
Органи на управление ЕВЕЛИН КОНСТАНТИНОВ КИЧЕВ-управител
Едноличен собственик на капитала  БУЛНЕТ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД, ЕИК 121809013 - едноличен собственик на капитала
Лица, упражняващи контрол 1.БУЛНЕТ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД, ЕИК 121809013: Надзорен съвет - Николай Климентов Вучев, Величко Иванов Найденов, ВИН - Ню Корп 2001 ЕООД; Управителен съвет - Богомил Иванов Найденов, КЛЦ - Ню Корп 2001 ЕООД, БИН - Ню Корп 2001 ЕООД; Собственици на капитала - Величко Иванов Найденов - 2500 акции, Николай Климентов Вучев - 2500 акции
  Договори за разпространение на програми
Еви-2006 ЕООД ЕИК 101748706
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. 'Драгоман' № 182
Телефон 751 6 11 30
е-mail bachi_jvc@abv.bg
Адрес за кореспонденция Копривлен 2921, ул. 'Кокиче' № 26
Лице за контакт Благовест Иванов Шопов
Органи на управление Валери Огнянов Димитров -управител
  Договори за разпространение на програми
Евро Конструксион ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 201355981
Държава България
Адрес на управление Калитиново 6049,
Телефон 0879 349855
е-mail metin1977@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Хасково 6300, ул. "Драгоман" № 2, ет. 1, ап. 4
Органи на управление Иван Велчев Христов - управител.
Едноличен собственик на капитала  Иван Велчев Христов - Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Евроком - Царевец ООД ЕИК 104098480
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, пл. Майка България № 2, ет. 2
Телефон 062/ 606616; 062 606 444
е-mail pangelova@cablebg.net
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, пл. 'Майка България' № 2, ет. 2
Лице за контакт Миглена Радева Пангелова
Органи на управление Управител - Мартин Иванов Йовчев 
Съдружници  Росен Петров Илчев и Валентин Петков Реков
  Договори за разпространение на програми
Евроком - Якоруда ООД ЕИК 101133620
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. 'Босилек' № 4
Телефон 0887718518
е-mail evrokomyakoruda@abv.bg
Адрес за кореспонденция Якоруда 2790, ул. 'Белмекен' № 3, вх. А
Лице за контакт Милко Борисов Абдишков
Органи на управление МИЛКО БОРИСОВ АБДИШКОВ и ЗЛАТИ СТАНКОВ ЗЛАТЕВ - управители
Съдружници  Съдружници - 1. УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 040252201; 2. МИЛКО БОРИСОВ АБДИШКОВ
Лица, упражняващи контрол УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 040252201
  Договори за разпространение на програми
Евроком-Божурище ООД ЕИК 121054543
Държава България
Адрес на управление гр. София 1463, ул. 'Княз Борис І' № 162
Телефон 02/ 831551; 0899160150
е-mail electron@interbgc.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1463, ул. 'Княз Борис І' № 162
Лице за контакт Юрий Ценков Ценков
Органи на управление ЮРИЙ ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ
Съдружници  ЮРИЙ ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ, ВИКТОР ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ, "УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ" ООД
Лица, упражняващи контрол УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ ООД
  Договори за разпространение на програми
Евросат ООД ЕИК 103121271
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. 'Батак' № 4, ет. 6, ап. 24
Телефон 052/ 257463
е-mail evrosat@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Батак', бл. 4, ап. 24
Лице за контакт Пламен Петков Иванов
Органи на управление ПЛАМЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ
Съдружници  АНГЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА, ПЛАМЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ
  Договори за разпространение на програми
Егосат ООД - Недействаща ЕИК 105503992
Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, ул.' Екзарх Йосиф' No 13, вх. А, ет. 2, ап. 2
Телефон 094/ 607701
е-mail egosat@vidin.net
Адрес за кореспонденция гр. Видин 3700, ул. 'Цар Симеон Велики' № 59
Лице за контакт Емил Иванов Николов
Органи на управление ЕМИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ, ВИКТОР ВЕЛКОВ ВИКЬОВ- заедно и поотделно.
Съдружници  ЕМИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ, ВИКТОР ВЕЛКОВ ВИКЬОВ
  Договори за разпространение на програми
ЕЗНЕТ ЕООД - Недействаща ЕИК 200849386
Държава България
Адрес на управление Езерово 9168, ул. "Победа" № 5, бл. 6, вх. Б, ет. 4, ап. 27
Телефон 0876 235615
е-mail 0876 235615
Лице за контакт Симеон Иванов Иванов
Органи на управление Симеон Иванов Иванов -управител
Едноличен собственик на капитала  Симеон Иванов Иванов-Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Ей Ес Ем Интернешънъл ООД ЕИК 101516693
Държава България
Адрес на управление Кочан 2955, ул. 'Христо Ботев' № 6
Телефон 0888814036
е-mail st_m@abv.bg
Адрес за кореспонденция Кочан 2955, ул. 'Христо Ботев' № 6
Лице за контакт Ана Самуилова Моллова
Органи на управление СТЕФАН ИСКРЕНОВ МОЛЛОВ
Съдружници  СТЕФАН ИСКРЕНОВ МОЛЛОВ, 4900 лв. "СТЕДАКС" ЕООД, ЕИК 201732973, държава: БЪЛГАРИЯ, 100 лв.
Лица, упражняващи контрол СТЕФИКС ЕООД
  Договори за разпространение на програми
Ей-Ти-Ей ЕООД - Недействаща ЕИК 103562294
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Александър Батенберг" № 15
Телефон 052/ 604488; 0888 535666; 052/ 603 930
е-mail avramov@ariel-tv.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. "Александър Батенберг" № 15
Лице за контакт Светослав Петров Аврамов
Органи на управление СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ АВРАМОВ
  Договори за разпространение на програми
Екопласт ООД ЕИК 831734815
Държава България
Адрес на управление гр. София 2000, кв. ' Лагера ' бл. 50, вх. А, ап. 14
Телефон 02 9555720
е-mail info@sofianet.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1618, ж. к. 'Овча купел' , ул. 'Буземска' № 5
Лице за контакт Николай Йорданов Маринов
Органи на управление Николай Йорданов Маринов. Николай Николаев Маринов.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Експрес - Асен Олев - Недействаща ЕИК 101028968
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. "Полковник Димов" №25,ет.партер
Телефон 073/ 22435
е-mail asenolev@abv.bg
Лице за контакт Асен Стойнев Олев
Органи на управление Асен Стойнев Олев - управител
  Асен Стойнев Олев - едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Екстриймнет ЕООД - Недействаща ЕИК 200854091
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ж.к. 'Зона Б - 18', ул. 'Овче поле' № 122, ет. 3
Телефон 0899 300123
е-mail marketing@extreme-net.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, ж.к. 'Зона Б - 18', ул. 'Овче поле' № 122, ет. 3
Лице за контакт Боян Илиев Георгиев
Органи на управление Боян Илиев Георгиев - управител.
Едноличен собственик на капитала  Пауърнет ЕИК 131559166
  Договори за разпространение на програми
Електроника НС ЕООД ЕИК 125021697
Държава България
Адрес на управление гр. Търговище 7700, ул.Струма № 3; ет.4; ап.12
Телефон 060163900; 0601 63800; 0897 803269
е-mail r.atanasov@elnics.com
Адрес за кореспонденция ул.Струма № 3; ет.4; ап.12
Органи на управление Никола Станчев Йорданов
  Договори за разпространение на програми