Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Димком 2001 ООД ЕИК 130368443
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20
Телефон 0659/ 2908; 0659/ 7124
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, ет. 1
Лице за контакт Мариян Антонов Атанасов
Органи на управление  МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ,МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА -управители
Съдружници   МАРИАН АНТОНОВ АТАНАСОВ, ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ,МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА.
  Договори за разпространение на програми
Димком 2002 ООД ЕИК 130539549
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Йордан Стубел' № 10А
Телефон 0659/ 2908; 0659/ 7124
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, ет. 1
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Мариана Венелинова Желева -управител
Съдружници  Мариана Венелинова Желева,Пламен Петров Петков.
  Договори за разпространение на програми
Димяна ЕООД - Недействаща ЕИК 121516868
Държава България
Адрес на управление гр. София 1574, ул. 'Боян Магесник' № 66
Телефон 0878411277
е-mail sales@dimiana.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1574, ул. 'Боян Магесник' № 66
Лице за контакт Иван Георгиев Стефанов
Органи на управление Яна Димитрова Георгиева
  Договори за разпространение на програми
Дискавъри-2000 ООД ЕИК 126529385
Държава България
Адрес на управление гр. Ловеч 5500, пл. 'Свобода', сграда на НТС, ст. 407
Телефон 0888135252; 064 970130
е-mail discovery@ optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр. Ловеч 6300, пл. 'Свобода', сграда на НТС, ст. 407
Лице за контакт Поля Петкова Митова
Органи на управление Управител: ПОЛЯ ПЕТКОВА МИТОВА
Съдружници  ПОЛЯ ПЕТКОВА МИТОВА,ИВАЙЛО ПЕТКОВ ВЪРБИЧКОВ.
Лица, упражняващи контрол СПРИНТ ООД
  Договори за разпространение на програми
ДНЕТ ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 202421982
Държава България
Адрес на управление гр. София 1632, ж.к. Овча купел 2, бл. 31, вх. В, ет. 1
Телефон 0876 262740
е-mail axelaxel@abv.bg
Лице за контакт Цветан Спасов Секалов
Органи на управление Цветан Спасов Секалов- управител
Едноличен собственик на капитала  Цветан Спасов Секалов -Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Добруджа Кабел ЕООД ЕИК 124519734
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. 'Димитър Петков' № 3, ет. 3
Телефон 058/ 604844; 058/ 601585
е-mail kiivo@abv.bg; office@dcable.net, ;dcable.office@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, бул. '25-ти септември' № 10
Лице за контакт Евелин Константинов Кичев
Органи на управление ЕВЕЛИН КОНСТАНТИНОВ КИЧЕВ-управител
Едноличен собственик на капитала  БУЛНЕТ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД, ЕИК 121809013 - едноличен собственик на капитала
Лица, упражняващи контрол 1.БУЛНЕТ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД, ЕИК 121809013: Надзорен съвет - Николай Климентов Вучев, Величко Иванов Найденов, ВИН - Ню Корп 2001 ЕООД; Управителен съвет - Богомил Иванов Найденов, КЛЦ - Ню Корп 2001 ЕООД, БИН - Ню Корп 2001 ЕООД; Собственици на капитала - Величко Иванов Найденов - 2500 акции, Николай Климентов Вучев - 2500 акции
  Договори за разпространение на програми
Еви-2006 ЕООД ЕИК 101748706
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. 'Драгоман' № 182
Телефон 751 6 11 30
е-mail bachi_jvc@abv.bg
Адрес за кореспонденция Копривлен 2921, ул. 'Кокиче' № 26
Лице за контакт Благовест Иванов Шопов
Органи на управление Валери Огнянов Димитров -управител
  Договори за разпространение на програми
Евро Конструксион ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 201355981
Държава България
Адрес на управление Калитиново 6049,
Телефон 0879 349855
е-mail metin1977@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Хасково 6300, ул. "Драгоман" № 2, ет. 1, ап. 4
Органи на управление Иван Велчев Христов - управител.
Едноличен собственик на капитала  Иван Велчев Христов - Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Евроком - Царевец ООД ЕИК 104098480
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, пл. Майка България № 2, ет. 2
Телефон 062/ 606616; 062 606 444
е-mail pangelova@cablebg.net
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, пл. 'Майка България' № 2, ет. 2
Лице за контакт Миглена Радева Пангелова
Органи на управление Управител - Мартин Иванов Йовчев 
Съдружници  Росен Петров Илчев и Валентин Петков Реков
  Договори за разпространение на програми
Евроком - Якоруда ООД ЕИК 101133620
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. 'Босилек' № 4
Телефон 0887718518
е-mail evrokomyakoruda@abv.bg
Адрес за кореспонденция Якоруда 2790, ул. 'Белмекен' № 3, вх. А
Лице за контакт Милко Борисов Абдишков
Органи на управление МИЛКО БОРИСОВ АБДИШКОВ и ЗЛАТИ СТАНКОВ ЗЛАТЕВ - управители
Съдружници  Съдружници - 1. УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 040252201; 2. МИЛКО БОРИСОВ АБДИШКОВ
Лица, упражняващи контрол УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 040252201
  Договори за разпространение на програми
Евроком-Божурище ООД ЕИК 121054543
Държава България
Адрес на управление гр. София 1463, ул. 'Княз Борис І' № 162
Телефон 02/ 831551; 0899160150
е-mail electron@interbgc.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1463, ул. 'Княз Борис І' № 162
Лице за контакт Юрий Ценков Ценков
Органи на управление ЮРИЙ ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ
Съдружници  ЮРИЙ ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ, ВИКТОР ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ, "УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ" ООД
Лица, упражняващи контрол УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ ООД
  Договори за разпространение на програми
Европ-Ком-С.В ООД - Недействаща ЕИК 106619882
Държава България
Адрес на управление Козлодуй 3320, ул. 'Радецки' № 20
Телефон 092/665510; 092/ 665530; 0885000058; 0888 340736
е-mail office@m-real.net
Адрес за кореспонденция Козлодуй 3320, ул. 'Стоян Кялъчев' № 23
Лице за контакт Виктор Тодоров Викторов
Органи на управление ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
Съдружници  ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, 900 лв.,КЕЙБЪЛ КОМ ХОЛДИНГ ООД, ЕИК/ПИК 106577853, държава: БЪЛГАРИЯ, 1250 лв.,САТУРН ТВ, ЕИК/ПИК 130337316, държава: БЪЛГАРИЯ, 2000 лв.,ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, 850 лв.
  Договори за разпространение на програми
Евросат ООД ЕИК 103121271
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. 'Батак' № 4, ет. 6, ап. 24
Телефон 052/ 257463
е-mail evrosat@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Батак', бл. 4, ап. 24
Лице за контакт Пламен Петков Иванов
Органи на управление ПЛАМЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ
Съдружници  АНГЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА, ПЛАМЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ
  Договори за разпространение на програми
Егосат ООД - Недействаща ЕИК 105503992
Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, ул.' Екзарх Йосиф' No 13, вх. А, ет. 2, ап. 2
Телефон 094/ 607701
е-mail egosat@vidin.net
Адрес за кореспонденция гр. Видин 3700, ул. 'Цар Симеон Велики' № 59
Лице за контакт Емил Иванов Николов
Органи на управление ЕМИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ, ВИКТОР ВЕЛКОВ ВИКЬОВ- заедно и поотделно.
Съдружници  ЕМИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ, ВИКТОР ВЕЛКОВ ВИКЬОВ
  Договори за разпространение на програми
ЕЗНЕТ ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 200849386
Държава България
Адрес на управление Езерово 9168, ул. "Победа" № 5, бл. 6, вх. Б, ет. 4, ап. 27
Телефон 0876 235615
е-mail 0876 235615
Лице за контакт Симеон Иванов Иванов
Органи на управление Симеон Иванов Иванов -управител
Едноличен собственик на капитала  Симеон Иванов Иванов-Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми