Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Ай Пи Ем Ти ООД - Недействаща ЕИК 202584196
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ул. 'Шумен' № 13, ап.24
Телефон 0888618040
е-mail vlastimir.georgiev@gmail.com
Лице за контакт Властимир Пламенов Георгиев
Органи на управление Властимир Пламенов Георгиев, Горан Борисов Горанов-управители
Съдружници  Властимир Пламенов Георгиев, Горан Борисов Горанов.
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Договори за разпространение на програми