Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Ай ди Ти Ви ЕООД - Недействаща ЕИК 202803971
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. "Цар Симеон Велики" № 160, ет. 6, офис 20
Телефон 042 651166
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора, ул. "Евридика" № 5
Лице за контакт Бойко Димов Байчев
Органи на управление Бойко Димов Байчев -управител
Едноличен собственик на капитала  Бойко Димов Байчев -Едноличен собственик на капитала.
Договори за разпространение на програми