Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Ай Ди Ти ЕООД - Недействаща ЕИК 101608985
Държава България
Адрес на управление Банско 2770, ул."Пирин" № 18
Телефон 0885 909460;074988421
е-mail idt_bansko@yahoo.com
Органи на управление Иван Костадинов Докторов -управител.
Едноличен собственик на капитала  Иван Костадинов Докторов - Едноличенп собственик на капитала.
Договори за разпространение на програми Договор с за разпространение на
Допълнителна информация С писмо до СЕМ дружеството уведомява,че не разпространява радио- и телевизионни програми а само интернет по кабелна RLAN мрежа.