Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


3Т КОМ ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 115872315
Държава България
Адрес на управление гр. София 1658, ж.к. "Красно село", бл. 207А, вх. А, ет. 1, ап. 3
Телефон 02 4110011
е-mail 3t.com@gmail.com
Лице за контакт Ясен Георгиев Паспалев
Органи на управление Ясен Георгиев Паспалев -управител
Едноличен собственик на капитала  Ясен Георгиев Паспалев -Едноличен собственик на капитала.
Договори за разпространение на програми