Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


4Meдиа ЕООД - Предстояща дейност ЕИК 205071291
Държава България
Адрес на управление Сопот 4330, ул. "Иван Вазов" № 35
Телефон 0898 865442
е-mail piter_@abv.bg
Лице за контакт Петър Димитров Димов
Органи на управление Управител - Петър Димитров Димов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Петър Димитров Димов.
Договори за разпространение на програми