Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


ЕТ Аве - Иван Янчев - Не предоставила информация ЕИК 040124632
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. “Тодор Александров” № 49
Телефон 07380181; 073836373
е-mail firmenaposta@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул . “Тодор Александров” № 49
Лице за контакт Иван Янаков Янчев
Органи на управление ИВАН ЯНАКОВ ЯНЧЕВ
Договори за разпространение на програми