Доклади

Доклади

Начало » НАДЗОР » Доклади

Втори междинен доклад от изборния мониторинг 17-26 октомври 2016 г.
Първи междинен доклад от изборния мониторинг 06-16 октомври 2016 г.
ДОКЛАД относно фокусиран мониторинг във връзка с отразяването на мероприятието „София прайд"
ДОКЛАД за наблюдение на СЕМ по повод отразяването на инцидента със състезателката по художествена гимнастика Цветелина Стоянова
Наблюдение върху ДМУ относно отразяване на инцидента със състезателката по художествена гимнастика Цветелина Стоянова.
СЕМ изследва медийното съдържание с акцент върху насилието в програми на обществени и търговски доставчици на медийни услуги
Дейност на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ за периода  24.08.2015 г. - 24.02.2016 г.
Годишна дейност на Съвета за електронни медии по инициираните от ЕК промени в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги
Доклад от наблюдението на предизборната кампания за провеждане на Местни избори – 2015 и на Националния референдум
Информация за дейността, осъществена от СЕМ по чл. 125в от ЗРТ за периода  25.02.2015 г. - 24.08.2015 г.
Доклад за осъществен надзор по спазване на ЗРТ на телевизионната програма "АЛФА ТВ"
Ревизия на eвропейската медийна директива - предложения на надзорниците от ЕС - 1-ва част
Ревизия на eвропейската медийна директива - предложения на надзорниците от ЕС - 2-ра част
Ревизия на eвропейската медийна директива – предложения на надзорниците от ЕС - 3-та част
Информация за дейността, осъществена от СЕМ по чл. 125в от ЗРТ за периода  25.08.2014 г. - 24.02.2015 г.
Доклад и приложения с данни за дела европейски произведения за 2013 г.
Доклад от наблюдението върху медийното отразяване на изборите за 43-то Народно събрание
Доклад за съответствието на радио- и телевизионните доставчици с изискванията на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС
Доклад за извършеното наблюдение върху медийното отразяване на наводненията и трагедията във варненския квартал квартал “Аспарухово”
Доклад за извършено наблюдение относно медийното отразяване на кризата с Първа инвестиционна банка