Прессъобщение

Начало » Новини
31 Януари 2017
Съветът за електронни медии (СЕМ) на 25.01. т.г. отправи искане до генералния директор на Българското национално радио (БНР) за съгласието му договорът за управление да бъде оповестен.
В края на работния ден днес, беше получено писмено съгласие.
Договорът може да бъде намерен на интернет страницата на СЕМ, директория „Актове на СЕМ”, поддиректория „Споразумения и указания”.