Позиция

Начало » Новини
24 Февруари 2017
В медийната кампания за избори за народни представители Съветът за електронни медии (СЕМ) наблюдава, че водещи на предавания са едновременно и кандидати за народни представители. Този факт поставя под съмнение възможността аудиторията да разграничи политическата дейност от журналистическата работа. Потенциалното смесване на тези роли (политик и журналист) нарушава принципа на равнопоставеност между участниците.
Съветът, като отчита факта, че Законът за радиото и телевизията и Изборният кодекс не ограничават участието на кандидатите за народни представители в актуални и развлекателни предавания, филми и сериали, се обръща към електронните медии да различават тези прояви като възможност за предизборна агитация.
На всички кандидати следва да се гарантират равни условия по време на кампанията, каквато е устойчивата европейска практика и стандарти в политическото съревнование между участниците в изборите.