Прессъобщение

Начало » Новини
24 Февруари 2017
Съветът за електронни медии осъществи наблюдение, съгласно Споразумението между ЦИК и СЕМ, за спазването на чл. 198, ал. 5 от Изборния кодекс: „Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия…не по-късно от 40 дни преди изборния ден…”
В законоустановения срок 24 медии (15 тв програми и 9 радиопрограми) са публикували офертите на страницата в интернет, 4 медии (3 тв програми и 1 радиопрограми) не са оповестили условията, реда и тарифите. Извън срока е публикувана офертата на 1 тв програма.
12 (дванадесет) програми с национален и регионален обхват, създавани и разпространявани от националните обществени доставчици на медийни услуги Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР), осъществяват дейност в предизборна ситуация по споразумение.
Данните от наблюдението са изпратени в Централната избирателна комисия.