Прессъобщение

Начало » Новини
26 Април 2017
В понеделник, 24.04., в 17ч. приключи общественото обсъждане на проекта за актуализиране на Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.
В Съвета за електронни медии (СЕМ) постъпиха две становища, които предстои да бъдат разгледани с оглед основателността им.
Същевременно СЕМ любезно откликва на молбата за среща, отправена от Националната мрежа за децата (НМД) и кани на работна среща в петък Държавната агенция за закрила на детето, Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори, УНИЦЕФ и НМД.