Прессъобщение

Начало » Новини
17 Юли 2017 Приключи приемането на документите за участие в процедурата за избор на генерален директор на Българската национална телевизия.
Своите концепции са подали общо 9 кандидати (по реда на приемане):

- Стоил Рошкев
- Теодор Ангелов
- Сашо Йовков
- Валерий Тодоров
- Тома Иванов
- Радостслав Главчев
- Иван Гарелов
- Константин Каменаров
- Емил Кошлуков

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Процедурата за избор на генерален директор на националния обществен доставчик на радиоуслуги, съответно на генерален директор на националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги, приета с Решение № РД- 05-159/18.10.2016 г., отварянето на пликовете с документите се осъществява три дни след изтичане на срока за подаването им.
С Решение на СЕМ от заседание на 11.07.2017 г. е определена техническа комисия, която ще състави протокол за наличността и редовността на подадените документи. Протоколът ще бъде разгледан на 25.07.2017 г. на редовно заседание.