Съобщение

Начало » Новини
01 Декември 2017
На 06 декември 2017 г. (сряда) от 14.00 часа в заседателната зала на Съвета за електронни медии – гр. София, бул. „Шипченски проход” 69, ще бъде подписано между СЕМ, доставчиците на медийни услуги и Държавната агенция за закрила на детето Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.