Съобщение

Начало » Финансова информация » Съобщение
14 Март 2017
Напомняме на всички доставчици на медийни услуги, че съгласно чл.16, ал.1 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност (ДВ 35/2011 г.) следва да заплатят първа вноска от годишната лицензионна или регистрационна такса до 31 март 2017 година.