Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
ЕВРОФУТБОЛ ЕВРОФУТБОЛ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, Информационен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.02.2007 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–036–01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Еврофутболпринт ЕООД »
Уеб сайт http://www.eurofootball.bg/tv-ef.php
Streaming  ONLINE
ЕКИДС ЕКИДС
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, Детска Аудитория
Времетраене 13:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 02.08.2004 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-032-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Евроком - Национална Кабелна Телевизия ООД »
Уеб сайт http://www.ekids.bg/
ЕН ЕР ДЖИ ВИЖЪН (NRG VISION) ЕН ЕР ДЖИ ВИЖЪН (NRG VISION)
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 13:00

Вид обхват Местен
град Търговище

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 28.05.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-041-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице ЕТ Стел - 66 - Стела Димитрова»
Уеб сайт http://targovishte.tv/
ЕТА РАВА ЕТА РАВА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
областите Плевен, Ловеч, Враца иСливен

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 22.07.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-040-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице ЕТА-Желева ЕООД »
Уеб сайт http://www.eta.bg/
ЕТВ ЕТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 12:00

Вид обхват Регионален
област Хасково и градовете Смолян, Кърджали, Първомай и Асеновград

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.05.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР – 02 – 4 – 129 – 01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД »
Уеб сайт http://www.etv.bg/
ЕФ + ЕФ +
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 14.09.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-05
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Розенфелд и Ко АД »
Уеб сайт http://www.tvplus.bg/
ЗЕТРА ТВ ЗЕТРА ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 10:00

Вид обхват Регионален
общините Ловеч, Плевен и Габрово

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.01.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-042-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице ЕТ Зетра - Петко Чернев»
Уеб сайт http://zetramedia.com/
ИЗТОЧНИ РОДОПИ ТВ ИЗТОЧНИ РОДОПИ ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 16:00

Вид обхват Регионален
област Кърджали

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 28.04.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-047-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Източни Родопи ООД »
Уеб сайт http://www.rodopi-tv.net/
КАВАРНА САТ КАВАРНА САТ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 12:00

Вид обхват Местен
град Каварна и населените места от община Каварна, гр. Шабла и с. Българево

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 15.09.2008 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-05-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Каварна Сат ООД »
Уеб сайт http://kavarnasat.net/
КАНАЛ 0 КАНАЛ 0
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 12:00

Вид обхват Регионален
област Бургас

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 15.03.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-022-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Вирджиния - Ер Ен ЕООД »
Уеб сайт http://www.rn-tv.com/
КАНАЛ 3 КАНАЛ 3
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 21.09.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-033-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Елит Медиа България ЕООД »
Уеб сайт http://kanal3.bg/
Streaming  ONLINE
КАНАЛ 9 КАНАЛ 9
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, обяви, реклами, новини
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
област Търговище и област Разград

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-071-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Попово - Кабел ООД »
КАНАЛ РИЛА КАНАЛ РИЛА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 6:00

Вид обхват Местен
за гр. Самоков, к.к. Боровец и селата: Доспей, Драгушиново, Продановци, Райово, Широки дол, Злокучене, Белчин, Алино, Поповяне, Ковачевци, Бели Искър, Говедарци, Мала църква, Маджаре

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 21.10.2014 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-137
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Сателитни Системи ООД »
Уеб сайт http://www.rila.tv/
КАНАЛ ФОКУС КАНАЛ ФОКУС
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 5:00

Вид обхват Местен
град Севлиево

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 25.10.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-055-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Киви -ТВ ООД »
КИС М + КИС М +
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 23:00

Вид обхват Регионален
областите София, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Ловеч, Велико Търново, област Разград, област Търговище, област Добрич, Кърджали и град Тутракан

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 15.12.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-056-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Кис ООД »