Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Агро Ти Ви ЕАД ЕИК 202047285
Държава България
Адрес на управление гр. София 1421, СО - район Лозенец, ул. Червена стена № 46
Уеб сайт www.agrotv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1421, СО - район Лозенец, ул. Червена стена № 46
Органи на управление Изпълнителен директор - Цветан Николов Гърбешков
Съвет на директорите - Цветан Николов Гърбешков, Валери Валентинов Станев, Светла Драгомирова Стефанова - Гърбешкова

Едноличен собственик на капитала  Агромедия Груп ЕООД, ЕИК 201648589
Лица, упражняващи контрол Цветан Николов Гърбешков


AGRO TV AGRO TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, селско стопанство и агробизнес
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.05.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-001-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.agrotv.bg/
Streaming  ONLINE