Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Булсатком ЕАД ЕИК 130408101
Държава България
Телефон 080013800
е-mail info@bulsat.com
Уеб сайт http://www.bulsat.com
Адрес на управление гр. София 1000, район Младост, Магнаурска школа № 15, ет.3
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, район Младост, 'Магнаурска школа' № 15, ет.3
Лице за контакт Максим Веселинов Заяков
Органи на управление Представители - Максим Веселинов Заяков, Пламен Иванов Генчев (заедно и поотделно)
Едноличен собственик на капитала Съвет на директорите - Максим Веселинов Заяков, Пламен Иванов Генчев, Николай Запрянов Колев, Богдана Евгениева Иванова, Тинко Желев Тотев
Лица, упражняващи контрол Булсатком Инвестмънт Лимитид ООД, Великобритания
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Услугата bulsatcom VoD ще осигурява:
1. Потребителски достъп до каталог от аудио-визуални произведения - филми, сериали, новини, публицистични и други предавания, и друго видео съдържание, определено от Булсатком АД, по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки потребител;
и
2. Включване на допълнителна услуга с наименование bulsatcom channel в рамките на предоставяната от Булсатком АД услуга bulsatcom VoD, предоставяща достъп на потребителите до плейлиста с аудио-визуални произведения и самопромоционални съобщения, подредени по начин и поредност, предварително определени от Булсатком АД

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.09.2014 г.

Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Параметри  24 часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения (филми) в рамките на лицензионни прозорци, посредством кодирани средства за предаване  в електронна съобщителна мрежа и включени в каталог и предварително определени от “Булсатком” ЕАД. В рамките на предоставяната услуга, даваща достъп на потребителите до плейлиста с аудиовизуални произведения и самопромоционални съобщения подредени по начин и поредност, предварително определени от  “Булсатком” ЕАД.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 28.07.2015 г.