Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Май Фай АД ЕИК 201919745
Държава България
Адрес на управление гр. Русе, ул. Църковна независимост № 18, ет.1 партер
Органи на управление Представител - Свилен Руменов Максимов;
Съвет на директорите - Андрей Желязков Желязков, Свилен Руменов Максимов и Виктория Георгиева Маринова.

Акционери Дамян Николов Найденов и Андрей Желязков Желязков.
Услуги по заявка Видео по поръчка
Информация TVN Film
Параметри Неограничен достъп на крайни потребители до аудио-визуални произведения (филми, собствена продукция и друго съдържание), включени в каталог с предварително определени от “Май Фай” АД заглавия.
Възможност за получаване в определен час на предварително заявено от краен потребител аудио-визуално произведение, избрано от каталога заглавия, предварително определени от “Май Фай” АД.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.05.2015 г.

TVN TVN
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 12:00
от 12.00 ч. до 24.00 ч., всеки предпоследен четвъртък от месеца от 9 часа ще се излъчват заседанията на Общинския съвет на гр. Русе

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 30.04.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-130-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://tvn.bg/