Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

КАНАЛ 4 ООД ЕИК 202801632
Държава България
Телефон 028220503
факс 028220504
е-mail canal4@dir.bg
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. Красна поляна, бл. 37А, вх. Г, ап. 94, ет. 8
Адрес за кореспонденция гр. София 1309, бул. Константин Величков № 26А
Лице за контакт Стефан Володиев Стефанов
Органи на управление Управител - Стефан Володиев Стефанов
Съдружници Стефан Володиев Стефанов, Киро Станков Карчев, Добромир Любомиров Чочов
Услуги по заявка Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Информация КАНАЛ 4 - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Параметри 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения (филми), включени в каталог и предварително определени от “КАНАЛ 4” ООД. Включване на допълнителна услуга с наименование. В рамките на предоставяната  услуга, даваща достъп на потребителите до плейлиста с аудиовизуални произведения и самопромоционални съобщения подредени по начин и поредност, предварително определени от “КАНАЛ 4” ООД.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.10.2014 г.