Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Тянков Груп ЕООД ЕИК 202820134
Държава България
Телефон 0888 14 67 10
е-mail krasteva@tiankov.com
Адрес на управление гр. Асеновград 4230, ул. Княгиня Евдокия № 18
Адрес за кореспонденция гр. Асеновград 4230, ул. Княгиня Евдокия № 18
Органи на управление Управител - Атанаска Кръстева
Едноличен собственик на капитала Атанаска Кръстева
Услуги по заявка Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Информация TIANKOV POP FOLK
Параметри Предоставяне и разпространение на музикални произведения чрез кодирани средства, които са достъпни за гледане от всеки краен потребител в рамките на 24-часов режим след допълнително заплащане чрез sms или обаждане на кратки телефонни номера с добавена стойност или заплащане за период от време за съдържанието на PAY – PER – VIEW каталог. 
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.03.2015 г.

Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Информация TIANKOV ORIENT FOLK
Параметри Предоставяне и разпространение на музикални произведения чрез кодирани средства, които са достъпни за гледане от всеки краен потребител в рамките на 24-часов режим след допълнително заплащане чрез sms или обаждане на кратки телефонни номера с добавена стойност или заплащане за период от време за съдържанието на PAY – PER – VIEW каталог. 
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.03.2015 г.

TIANKOV FOLK TIANKOV FOLK
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален за фолклор
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.10.2014 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-136-01
Вид на доставчика Търговски
Уеб сайт http://www.tiankov.com
Streaming  ONLINE