Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД ЕИК 831642181
Държава България
Телефон 02/ 9494402; 02 9494827
е-mail valentin.vatov@vivacom.bg
Адрес на управление гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и
Адрес за кореспонденция гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и
Органи на управление АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ -представител
Едноличен собственик на капитала УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ,АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГРЪНЧАРОВ, РУСИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ,АСЕН МАРИНОВ ВЕЛИКОВ,МИРОСЛАВ НИСТОРОВ ПЕТРОВ, РАДОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ЗЛАТКОВ

Услуги по заявка Видео по поръчка
Информация Видео по поръчка (Video On demand)
Параметри Потребителски достъп до аудио-визуални произведения (филми, сериали, предавания, музикални клипове), включени във видеотека със съдържание подбрано и актуализирано от БТК ЕАД, срещу заплащане на единична цена на произведение или фиксирана месечна цена за абонаментен пакет от произведения. Услугата се предоставя при получаване на Vivacom TV чрез интернет свързаност и е достъпна в избран от потребителя момент.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 25.04.2014 г.