ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
3 Ес 2 Ел ЕООД ЕИК 204887459
Държава България
Адрес на управление гр. София 1582, ж.к. "Дружба 2",бл.310А,вх.А,ет.5,ап.16
Телефон 0895566053
е-mail [email protected]
Лице за контакт Иван Николов Хаджиев
Органи на управление Управител - Николай Иванов Константинов.
Едноличен собственик на капитала   Николай Иванов Константинов.
  Договори за разпространение на програми
4 ВЕНДЕТА ЕООД ЕИК 202189306
Държава България
Адрес на управление Сопот 4330, ул. Иван Вазов № 35
Телефон 0894311163
е-mail [email protected]
Уеб сайт www.4vendeta.com
Органи на управление Петър Димитров Димов
Едноличен собственик на капитала   Петър Димитров Димов
  Договори за разпространение на програми
4К България ЕООД ЕИК 204547509
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. "Иван Вазов" № 50, ет.1, ап.2
Телефон 0887371498
е-mail [email protected], 4ktv.bg
Лице за контакт Самуил Георгиев Арсов
Органи на управление Управител - Самуил Георгиев Арсов.
Едноличен собственик на капитала   Самуил Георгиев Арсов.
  Договори за разпространение на програми
5 КОМ ООД ЕИК 114100392
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5, ап. 12
Телефон 064/ 801807
е-mail [email protected]
Лице за контакт Емил Борисов Иванов
Органи на управление Емил Борисов ИвановСъдружници  Емил Борисов Иванов, Петър Любенов Христонев, Спринт ООД, ЕИК 114613893, Ивелин Бориславов Ацов


  Договори за разпространение на програми
8 И ПОЛОВИНА ЕООД - Предстояща дейност ЕИК 175242552
Държава България
Адрес на управление гр. Симитли 2730, ул. Христо Ботев № 5
Органи на управление Петър Димов Павлов
Едноличен собственик на капитала  Петър Димов Павлов
  Договори за разпространение на програми
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК 131468980
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ул. Кукуш № 1
Телефон 088 123
Органи на управление Александър Василев Димитров и Младен Маркоски (заедно)


Едноличен собственик на капитала  Мобилком Булгариен Бетайлигунгсфервалтунгс ГМБХ, Чуждестранно юридическо лице, държава: Австрия
Лица, упражняващи контрол mobilkom BULGARIEN BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH, Австрия, Telecom Austria Aktiengesellschaft, Osterreichische Betailigungs AG (OBAG), America Movil V.B., Sercotel S.A. de C.V., AMERIKA MOVIL, S.A.B. DE C.V., Александър Василев Димитров, Младен Маркоски


  Договори за разпространение на програми
АВИЯ ООД ЕИК 114123117
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5, ап.12
Телефон 064/ 801807
е-mail [email protected]
Лице за контакт Пламен Доков
Органи на управление Здравко Иванов Кръстев, Пламен Добринов Доков (заедно и поотделно)
Съдружници  Здравко Иванов Кръстев, Спринт ООД

  Договори за разпространение на програми
АИРНЕТ-БГ ЕООД - Предстояща дейност ЕИК 206860998
Държава България
Адрес на управление Исперих 7400, ул. Стефан Караджа № 20, вх. А, ет. 9, ап. 25
Органи на управление Шенко Христов Димов
Едноличен собственик на капитала  Шенко Христов Димов
  Договори за разпространение на програми
АЙ НЕТ БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК 202481029
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ул. Пиротска № 130, ет. 1, офис 4
Органи на управление Петър Василев Даскалов, Георги Любенов Георгиев (поотделно)
Съдружници  Петър Василев Даскалов, Георги Любенов Георгиев
  Договори за разпространение на програми
Ай Ти Ен Ес Глобал ЕООД - Недействащo ЕИК 202226562
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. бул. Асен Йорданов № 8, ет. 10, ап. 1001
Телефон 02/4966555;0878553844
е-mail www.itnsglobal.eu
Адрес за кореспонденция гр. София,
Лице за контакт Живко Йорданов Желев
Органи на управление Управител - Живко Йорданов Желев.
Едноличен собственик на капитала   Живко Йорданов Желев.

  Договори за разпространение на програми
Ай Ти Мания ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 113593402
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. "Бенковска", бл. 2, ет. 3, ап. 5
Телефон 0885793567
е-mail [email protected]
Лице за контакт Вихрен Георгиев Матев
Органи на управление Управител- Вихрен Георгиев Матев.
Едноличен собственик на капитала  Вихрен Георгиев Матев.
  Договори за разпространение на програми
АЙПИТИВИ ЕООД ЕИК 204606870
Държава България
Адрес на управление Белово 4470, ул. Георги Бенковски № 13
Телефон 0877297181
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4002, ул. Лука Касъров № 24, ет. 4
Лице за контакт Валентина Димитрова Дургова
Органи на управление Валентина Димитрова Дургова
Едноличен собственик на капитала  Валентина Димитрова Дургова
  Договори за разпространение на програми
АЙТОСНЕТ ЕООД ЕИК 204910993
Държава България
Адрес на управление гр. Айтос 8500, ул. Димчо Карагьозов № 11
Телефон 0894 857337
е-mail [email protected]
Лице за контакт Рамадан Шабан Рамадан
Органи на управление Рамадан Шабан Рамадан
Едноличен собственик на капитала  Рамадан Шабан Рамадан
  Договори за разпространение на програми
АЛБЕНА АД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 834025872
Държава България
Адрес на управление гр.Балчик 9630, с. Оброчище, КК Албена - Административна сграда
Телефон 057963646, 0885853131
е-mail [email protected]
Лице за контакт Красимир Веселинов Станев
Органи на управление Красимир Веселинов Станев
Съвет на директорите:
Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Пламен Гочев Димитров, Миглена Петкова Пенева, Даниела Панова Петкова

  Договори за разпространение на програми
ЕТ Алекс - Александра Петрова - Недействащo ЕИК 200761502
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. 'Г. С. Раковски' № 59а
Лице за контакт Александра Йорданова Петрова
Органи на управление  Александра Йорданова Петрова.
  Договори за разпространение на програми