Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


ЖИА-72 ЕООД - Недействаща ЕИК 128057257
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул. 'Крали Марко' № 72
Телефон 046/ 663366
е-mail nikolov_sv@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. 'Крали Марко' № 72
Лице за контакт ЖИВКО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
Органи на управление Управител - Живко Василев Николов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Живко Василев Николов.
Договори за разпространение на програми Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV ACTION
Дата на подписване 01.04.2009 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол, обл. Ямбол; с. Роза, обл. Ямбол


Договор с Ринг ТВ ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 01.04.2009 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол, обл. Ямбол; с. Роза, обл. Ямбол


Договор с Естейт ТВ ЕООД за разпространение на TV 1
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2013 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол, с. Роза


Договор с ТТВИ ЕООД за разпространение на T.TV.I
Дата на подписване 23.07.2010 г.
Продължителност в години 1
Пакет Цифров
Териториален обхват В кабелно-разпределителната мрежа


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2011 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол, с. Роза


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕАД за разпространение на Нова Телевизия
Дата на подписване 02.01.2006 г.
Продължителност в години 1
Пакет Аналогов
Териториален обхват В кабелно-разпределителната мрежа


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 01.12.2008 г.
Продължителност в години 3
Пакет Аналогов
Териториален обхват В кабелно-разпределителната мрежа


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 17.11.2009 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол, с. Роза, с. Веселиново, с. Чарган, с. Завой


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2011 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол, с. Роза


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на CNN International
Дата на подписване 01.05.2006 г.
Дата на изтичане 31.08.2012 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол, с. Роза


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Первый Канал. Всемирная Сеть
Дата на подписване 01.03.2008 г.
Дата на изтичане 29.12.2012 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват В кабелно-разпределителната мрежа


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на Cartoon network/tcm
Дата на подписване 01.05.2006 г.
Дата на изтичане 31.08.2012 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол, с. Роза


Договор с Da Vinci Media GmbH за разпространение на Da Vinci Learning
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2012 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват В кабелно-разпределителната мрежа


Договор с Радио и Телевизия Сити ЕООД за разпространение на СИТИ ТВ
Дата на подписване 10.02.2010 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват В кабелно-разпределителната мрежа


Договор с ТВ Седем ЕАД (в несъстоятелност) за разпространение на TV 7
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Продължителност в години 1
Пакет Аналогов
Териториален обхват В кабелно-разпределителната мрежа


Договор с ТВ Седем ЕАД (в несъстоятелност) за разпространение на СУПЕР 7
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Продължителност в години 1
Пакет Аналогов
Териториален обхват В кабелно-разпределителната мрежа