Адлер МК ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 115133908
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4002, бул."Княгиня Мария Луиза" № 60, ет.3, офис 4
Телефон 0899 985807
е-mail office@turbomip.net
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, ул. " София" №18,ет.2,ап.2
Лице за контакт Николай Георгиев Томбаков
Органи на управление Управител- Николай Георгиев Томбаков.
Съдружници  Светлана Рангелова Томбакова, Николай Георгиев Томбаков,Росен Георгиев Томбаков.
Договори за разпространение на програми