Българската Национална Телевизия ЕИК 000672350
Държава България
Адрес на управление гр. София, ул. Сан Стефано № 29
Органи на управление Генерален директор - Емил Кошлуков
Управителен съвет - Василена Матакиева, Антон Андонов, Христо Томов и Десислава Преображенска.


Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


BNT 4 BNT 4
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 06.01.2006 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-014-02
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnt.bg/bnt-world/
Streaming  ONLINE
БНТ 1 БНТ 1
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 30.09.2013 г.
Лицензия ЛРР-01-3-005-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnt.bg/
Streaming  ONLINE
БНТ 2 БНТ 2
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен, релизиран в областта на културата и образованието
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 30.09.2013 г.
Лицензия ЛРР-01-3-005-03
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnt.bg/bnt2/
Streaming  ONLINE
БНТ 3 БНТ 3
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортно-развлекателен
Времетраене 18:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 07.02.2014 г.
Лицензия ЛРР-01-3-005-04
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnt.bg/
Streaming  ONLINE