Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Статис АД ЕИК 833172830
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора, бул. Славянски № 45, ет. 3
Органи на управление Изпълнителни директори - Диляна Иванкова Дюлгерова и Дамян Желязков Георгиев (заедно и поотделно);
Съвет на директорите - Дамян Желязков Георгиев, Диляна Иванкова Дюлгерова  и Пенка Иванова Георгиева.

Акционери  Мариела Иванова Чорбаджийска и Дамян Желязков Георгиев 


ТЕЛЕВИЗИЯ СТАРА ЗАГОРА ТЕЛЕВИЗИЯ СТАРА ЗАГОРА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 18.08.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-086-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://tvstz.com/
Streaming  ONLINE