ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Da Vinci Media GmbH ЕИК HRB106731B
Държава Германия
Адрес на управление Saarbrücker Straβe 38, 10405 Berlin
Органи на управление Ferdinand-Karl von Habsburg-Lothringer-Kyburg, managing director


Da Vinci  
Вид дейност Телевизия
Профил Филмов, филмов (образователни, документални и др. филми)
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 13.09.2007 г.
Вид на доставчика Търговски