Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Фотон-К ЕООД ЕИК 120062010
Държава България
Адрес на управление гр. Смолян 4700, ул. Оборище № 32
Телефон 0131/ 65686
е-mail photonk@abv.bg
Органи на управление Управител - Георги Петров Кадиев
Едноличен собственик на капитала  Георги Петров Кадиев


ФОТОН - К ФОТОН - К
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 6:00
(18.00 - 24.00 часа)

Вид обхват Местен
община Смолян

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 11.05.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-119-01
Вид на доставчика Търговски
Решения