Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


НИКО ГРУП ООД ЕИК 123060609
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 125
Органи на управление Николай Стойчев - управител
Съдружници  Николай Стойчев и Константин Танков - съдружници


ТЕЛЕВИЗИЯ СТОЙЧЕВ (TV STOICHEV) ТЕЛЕВИЗИЯ СТОЙЧЕВ (TV STOICHEV)
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 21.12.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-066-01
Вид на доставчика Търговски
Решения