Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Агро Ти Ви ЕАД ЕИК 202047285
Държава България
Адрес на управление гр. София 1421, СО - район Лозенец, ул. Червена стена № 46
Уеб сайт www.agrotv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1421, СО - район Лозенец, ул. Червена стена № 46
Органи на управление Изпълнителен директор - Светла Драгомирова Стефанова - Гърбешкова
Съвет на директорите - Светла Драгомирова Стефанова -  Гърбешкова, Мартин Георгиев Стоев, Нонка Николова Калайджиева

Едноличен собственик на капитала  Агенция Европа ЕООД, ЕИК 175261714, едноличен собственик на капитала  Нонка Николова Калайджиевапа


AGRO TV AGRO TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, селско стопанство и агробизнес
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.05.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-001-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.agrotv.bg/
Streaming  ONLINE