ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Scripps Netwrks International (UK) Limited ЕИК 05068968
Държава Великобритания
Адрес на управление One Fleet Place, London, EC4M 7WS, UK
Адрес за кореспонденция 111Buckingham Palace Road, 5th floor, London, SW1W 0SR
Органи на управление Derek Chang, Cynthia Loren Gibson, Philip Arnold, Michael Luff, Simone Nardi, James Donald Samples, Jonh Viterisi.
Лица, упражняващи контрол SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE, USA


Travel Channel  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за пътуване и туризъм
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.01.1996 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Travel Channel HD  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за пътуване и туризъм
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.01.2010 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Fine Living  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, лайфстайл
Времетраене 23:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.01.2010 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Food Network  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за кулинария и лайфстайл
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.01.2010 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Food Network HD  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за кулинария и лайфстайл
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.01.2010 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения