ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

AMC Networks Central Europe s.r.o Адрес на управление 1860 Prague, Pobrezni 620/3, Czech Republic
Органи на управление AMS Networks Central Europe Kft
Mr. Levente Malnay, Mr. Csaba Toth,
Mr. Ales FabikAMC CHANNEL BULGARIA  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Сателит
Начална дата на разпространение 09.06.2015 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения