Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Новаком Груп ЕООД ЕИК 202511604
Държава България
Телефон 0898 60 71 30
е-mail antouan@ novacom.bg
Адрес на управление гр. Пловдив, ул. Капитан Бураго № 3
Органи на управление Управител - Антуан Христов Ангелов
Едноличен собственик на капитала Антуан Христов Ангелов
Услуги по заявка Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Параметри Потребителски достъп до аудио-визуални
произведения, включени в каталог с
предварително определени от НОВАКОМ ГРУП
ЕООД заглавия. Включване на допълнителна
услуга с наименование “LiveBox” в рамките на
предоставяната от НОВАКОМ ГРУП ЕООД
услуга, даваща достъп на потребителите до
плейлиста с аудио-визуални произведения и
самопромоционални съобщения, подредени по
начин и поредност, предварително определени от
НОВАКОМ ГРУП ЕООД.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 08.07.2014 г.

Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Параметри Потребителски достъп до аудио-визуални
произведения, включени в каталог с
предварително определени от НОВАКОМ ГРУП
ЕООД заглавия. Включване на допълнителна
услуга с наименование “Salsa+” в рамките на
предоставяната от НОВАКОМ ГРУП ЕООД
услуга, даваща достъп на потребителите до
плейлиста с аудио-визуални произведения и
самопромоционални съобщения, подредени по
начин и поредност, предварително определени от
НОВАКОМ ГРУП ЕООД.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 08.07.2014 г.

Видео по поръчка
Параметри Неограничен достъп на потребителите до аудио-
визуални продукти (филми, сериали, програми и
музикални произведения), съдържащи се в
каталог с посочени от НОВАКОМ ГРУП ЕООД
заглавия. Избраните заглавия могат да бъдат
гледани от потребителите по всяко време във
всеки даден момент в рамките на денонощието. 

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 08.07.2014 г.

Видео по поръчка
Параметри Неограничен достъп на потребителите до аудио-
визуални продукти (филми, сериали, програми и
музикални произведения), съдържащи се в
каталог с посочени от НОВАКОМ ГРУП ЕООД
заглавия. Избраните заглавия могат да бъдат
гледани от потребителите по всяко време във
всеки даден момент в рамките на денонощието. 

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 08.07.2014 г.