Архив актове

Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Покана за доброволно изпълнение до „ТИВИ - Д” ООД - 09.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „АЙ ТИ ВИ 123” ЕООД - 09.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до„ЖИА - 72” ЕООД - 09.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „РАДИО БРАВО ” ЕООД - 09.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ” ООД - 09.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „АГЕНЦИЯ НОВА - М” ЕООД - 09.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 39 на "ТВ ВАРНА“ АД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 37 на "ТТВИ" ЕООД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 36 на "ТЕМПО“ АД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 32 на "ТЪРГОВИЩЕ ТВ“ ЕООД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 31 на "СТУДИО МЕДИЯ" ООД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 30 на "СКАЙ ПЕТРОЛЕУМ" ЕООД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 28 на "СЕРВАДИ" ЕООД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 27 на СДРУЖЕНИЕ "ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР" - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 21 на "РАДИО АСТРА" ЕООД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 18 на "МДЖИ ОЙЛ - 2012" ЕООД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 17 на „МЕГАМИКС“ ЕООД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 16 на „КРОА БЪЛГАРИЯ" ООД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 15 на "ИЗТОЧНИ РОДОПИ" ООД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 14 на "ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ" ЕООД - 03.04.2013 г.