Опит и практики

Опит и практики

Начало » НАДЗОР » Опит и практики

1
Процедура на ЮНЕСКО за разглеждане на жалби и оплаквания
Прессъобщение на ЕРГА Приключи едногодишната работа по три теми от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги - „Защита на непълнолетните в конвергентна среда”, „Материалната юрисдикция в конвергентна среда” и „Независимост на регулаторите”
Прессъобщение на ЕRGА относно необходимостта от незaвисими медии
Изявление на ЕRGА относно необходимостта от независими медии
Македония успешно направи прехода към цифровизацията на телевизионния ефир - основни акценти.
1