Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


4К България ЕООД - Предстояща дейност ЕИК 204547509
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. "Иван Вазов" № 50, ет.1, ап.2
Телефон 0887371498
е-mail support@itservice-bg.net, 4ktv.bg
Лице за контакт Самуил Георгиев Арсов
Органи на управление Управител - Самуил Георгиев Арсов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Самуил Георгиев Арсов.
Договори за разпространение на програми