Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Теленет Сървисис ООД ЕИК 203692666
Държава България
Телефон 0886399952
е-mail vdimitrov@telenet.bg
Адрес на управление гр. Добрич, ул. Независимост № 2А, ет. 3
Адрес за кореспонденция гр. София, ул."Магнаурска школа" №11,ет.1,ап.114
Лице за контакт Владимир Ненчев Димитров
Органи на управление Управител - Владимир Ненчев Димитров.
Съдружници Владимир Ненчев Димитров, Павлин Пламенов Петков, Иван Кирилов Павлов, Светослав Ненов Станев.
Услуги по заявка
Информация Съдържание при поискване (CoD – Content on Demand)
Параметри Услуга, предоставяща по безжичен път или чрез кабел на достъп по заявка на потребителя до аудиозаписи и видеозаписи, включително аудиовизуални произведения (филми, видеоклипове, сериали, предавания), включени в каталог, предварително подбран от “Теленет Сървисис”  ЕООД, като потребителят има право да ги пуска, спира и паузира в индивидуално избрано от него време и място. 
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.01.2016 г.