Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Европейска народна академия ООД ЕИК 040647344
Държава България
Телефон 062/621541
е-mail office@eurofolk.com
Адрес на управление гр. Велико Търново, ул. Хан Крум № 10
Лице за контакт Калоян Николов
Органи на управление Управител - Калоян Илиянов Николов
Съдружници Калоян Илиянов Николов, Делян Илиянов Николов, Илиян Илиянов Николов,
Услуги по заявка Видео по поръчка
Информация EuroFolk TV
Параметри EuroFolk TV e услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения включени в каталог и предварително определени от Европейска народна академия ООД. В рамките на предоставяната услуга, даваща достъп на потребителите до плейлиста с аудиовизуални произведения и самопромоционални съобщения подредени по начин и поредност, предварително определени от Европейска народна академия ООД.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.12.2017 г.